Мања слова Већа слова РСС

Питајте Владу

Саопштење са 48. сједнице Владе Црне Горе

Саопштење са 48. сједнице Владе Црне Горе
Датум објаве 10.11.2017 19:29 | Аутор СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу Видео Видео Доwнлоад Доwнлоад


Служба за односе с јавношћуСлужба за односе с јавношћу

Фотографије: 48. сједница Владе Црне Горе (31.8 МБ)

Влада Црне Горе одржала је данас 48. сједницу којом је предсједавао предсједник Душко Марковић.

У оквиру спровођења Акционог плана за реализацију одлука које се односе на подручје Котора усвојених у Истанбулу од стране Комитета УНЕСКО-а, Влада је усвојила Документ „Процјена утицаја на баштину за природно и културно-историјско подручје Котора”. У Документу су свеобухватно анализирани и евидентирани критични процеси, процедуре и пројекти, те дефинисан њихов утицај на баштину и предложене мјере за смањење утицаја, у циљу очувања и заштите интегритета и аутентичности изузетне универзалне вриједности тог подручја. У дискусији је оцијењено да је Документ, који је израдио Архитектоснки факултет Универзитета Црне Горе у сарадњи са страним стручњацима, израђен професионално и одговорно. Предсједник Владе је оцијенио, закључујући расправу по овој тачки дневног реда, да Документ који показује висок степен сагласности свих субјеката подразумијева обавезу санирања и даљег очувања простора.

Донијета је Уредба о измјенама и допунама Уредбе о критеријумима за стављање односно скидање љекова са Листе љекова. Уредбом се прецизира цијена љекова који се већ налазе на Листи, као и љекова који се први пут ставља на Листу. Измјенама се обезбјеђује боља доступност квалитетних и безбједних љекова и могућност осигураника да бира лијек који се налази на основној листи љекова или лијек који је терапијска паралела и налази се на доплатној листи љекова, уз смањење учешћа осигураника у трошковима лијечења. У складу са тим, прописује са да цијена лијека који се налази на доплатној листи љекова не може да буде већа од 5 одсто до 48 одсто у односу на цијену лијека истог интернационалног незаштићеног назива (ИНН-а) који се налази на Основној листи љекова. У циљу потпуне транспарентности и обавијештености осигураника, Министрство здравља ажурира списак љекова скинутих са Листе љекова и њихов списак објављује на својој интернет страници, сваких шест мјесеци.

У оквиру процеса интеграције у Европску унију Влада је усвојила:
- Информацију о Финансијском споразуму између Европске комисије, Владе Црне Горе и Републике Косово у оквиру Ипе ИИ, за Акциони програм прекограничне сарадње Црна Гора–Косово 2015-2017 за алокацију 2016;
- Информацију о Финансијском споразуму између Европске комисије, Владе Црне Горе и Албаније у оквиру Ипе ИИ, за Акциони програм прекограничне сарадње Црна Гора–Албанија 2015-2017 за алокацију 2016 и
- Информацију о Споразуму о сагласности између Републике Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе о спровођењу Интеррег ИПА Програма прекограничне сарадње за Хрватску, Босну и Херцеговину и Црну Гору за период 2014-2020.

Програми прекограничне сарадње у оквиру Ипе ИИ спроводе се у оквиру политике проширења Европске уније, а имају за циљ промовисање добросусједских односа и друштвено-економски развој кроз имплементацију заједничких иницијатива на локалном и регионалном нивоу. Такође, прекогранична сарадња треба додатно да подстакне интеграције у ЕУ и припреми будуће државе чланица за спровођење територијалне сарадње у оквиру структурних фондова, као и да допринесе економском и социјалном развоју у пограничним подручјима. За реализацију програма намијењено је укупно око 90 милиона еура, укључујући национално кофинансирање.

Влада је усвојила Концесиони акт за додјелу концесије за пружање лучке услуге – лучке пилотаже у Луци Котор и пилотаже у Бококоторском заливу и задужила Лучку управу Црне Горе да именује Тендерску комисију са задатком да организује и спроведе поступак јавног надметања за додјелу концесије. У расправи је оцијењено да ће концесиони услови обезбиједити сигурнију пловидбу овим дијелом унутрашњих вода Црне Горе, уз остварење значајних прихода од фиксне и варијабилне концесионе накнаде на годишњем нивоу од момента потписивања уговора са будућим концесионарима.

Донијета је Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Регионални водовод Црногорско приморје”. Доношењем Одлуке обезбјеђује се трансформација тог јавног предузећа у привредно друштво, односно у друштво са ограниченом одговорношћу, чиме се постиже је усклађивање са новим Законом о регионалном водоснабдијевању Црногорског приморја и Законом о унапређењу пословног амбијента.

Влада је издвојила из Текуће буџетске резерве по 2.000 еура за сваку од беба Иване и Жељка Јовановић из Никшића који су недавно добили тројке. Одлука је донијета у складу са праксом успостављеном прије два мјесеца када је на предлог премијера Душка Марковића Влада на 39. сједници додијелила 6.000 еура тројкама које су добили Александар и Сандра Драговић

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ