Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Saopštenje sa II sjednice Savjeta za konkurentnost

Saopštenje sa II sjednice Savjeta za konkurentnost
Datum objave 19.12.2017 13:28 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošćuSlužba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

 
 
Savjet za konkurentnost danas je na II sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković, razmotrio Nacrt pravaca razvoja Crne Gore za period 2018-2021. godina. Donošenje novog dokumenta predloženo je zbog značajnih promjena uslova i okvira za vođenje razvojne i ekonomske politike, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i globalnom nivou u odnosu na 2015. kada je Vlada donijela Pravce razvoja Crne Gore 2015-2018. godine.
 
Pravcima razvoja Crne Gore za period 2018-2021, kao krovnim razvojnim implementacionim dokumentom, utvrđen je strateški cilj razvoja Crne Gore, a to je – Povećanje kvaliteta života u dugom roku. U funkciji ostvarivanja strateškog razvojnog cilja, i formalno su utvrđena četiri prioritetna sektora razvoja: (1) turizam, (2) energetika, (3) poljoprivreda i ruralni razvoj i (4) prerađivačka industrija.
 
Pravci razvoja, sa konkretnim projektima i finansijskom strukturom, predstavljaju osnovu za programiranje investicija na državnom nivou, odnosno za uspostavljanje direktne veze između sredstava i razvojnih prioriteta. Istovremeno, Pravci razvoja su jedno od polazišta za izradu nacionalnih programa ekonomskih reformi, koji se pripremaju, godišnje, u skladu sa uspostavljenim pristupom u ekonomskom dijalogu Crne Gore i Evropske unije.
 
Ministarstvo finansija zaduženo je da Nacrt pravaca razvoja Crne Gore za period 2018-2021. dostavi do kraja godine Vladi na razmatranje i usvajanje.
 
Savjet je razmotrio Izvještaj o kvalitetu primjene analize uticaja propisa (RIA) u Crnoj Gori za period januar 2016. – novembar 2017. godine.
 
U diskusiji je zaključeno da postojeći sistem, koji je uveden 2012. godine, ne daje zadovoljavajuće rezultate te da je stoga neophodno unaprijediti kvalitet analiza uticaja propisa. S tim u vezi donijeto je više zaključaka u pravcu podizanja nivoa kvaliteta analiza uticaja propisa.
 
Savjet je usvojio Informaciju o realizaciji preporuka iz Akcionog plana „Giljotine propisa“. U Informaciji je navedeno da je u ovoj regulatornoj reformi, koja je započeta 2009. godine, zaključno sa III kvartalom 2017. godine realizovana 1.231 preporuka od ukupno prihvaćenih 1.446 preporuka, odnosno da stepen realizacije iznosi 85,13% te da je, uzimajući u obzir konstantno odlaganje i odustajanje od realizacije preporuka, procenat realizacije nezadovoljavajući.
 
Vladi je predloženo da u svakom ministarstvu odredi osobu koja će biti odgovorna za realizaciju preporuka.

Savjet je razmotrio Informaciju „Crna Gora kroz međunarodne ekonomske indikatore" s predlogom Akcionog plana za unapređenje poslovnog ambijenta. Informacija tretira istraživanja koja publikuju međunarodne ekonomske organizacije sa ciljem analize zemalja sa različitih ekonomskih akspekata (konkurentnost, poslovni ambijent, ekonomske slobode, kvalitet upravljanja i sl.) pri čemu su posebno razmotreni indikatori: Doing Business, Ekonomske slobode – Heritidž fondacije, Ekonomske slobode –Instituta Frejzer i Indeks globalne konkurentnosti – SEF.

U Informaciji su navedene oblasti u kojima je Crna Gora ostvarila naredak, ali i izazovi koji negativno utiču na poslovni ambijent među kojima su: vladavina prava, suzbijanje korupcije, zaštita imovinskih prava – izvršenje ugovora, registracija nepokretnosti, izdavanje građevinskih dozvola i fiskalne slobode – plaćanje poreza.
 
Savjet je razmotrio i Predloge za unapređenje nacrta Programa ekonomskih reformi za period 2018-2020. godina, koji je u procesu konsultacija sa širom javnošću.
 
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE