Мања слова Већа слова РСС

Питајте Владу

 

Пријава злоупотребе службених возила

 

Саопштење са 88. сједнице Владе Црне Горе

Саопштење са 88. сједнице Владе Црне Горе
Датум објаве 06.09.2018 16:25 | Аутор СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу Видео Видео Доwнлоад Доwнлоад


Служба за односе с јавношћу Служба за односе с јавношћу

Фото: 88. сједница Владе Црне Горе (46.2 МБ)


Влада Црне Горе је на данас одржаној 88. сједници, којом је предсједавао предсједник Душко Марковић, донијела Уредбу о условима, начину стицања и коришћења логотипа националног бренда у јавном сектору. Овим документом се уређују услови, начин стицања и коришћења логотипа националног бренда у јавном сектору. Доношењем Уредбе стварају се услови за јединствено представљање Црне Горе и њених конкурентских предности, путем визуелног идентитета, односно логотипа који ће пратити одговарајући слоган. Заједничком употребом националног бренда субјеката из јавног сектора ће се омогућити снажније преношење јединствене поруке до иностране јавности. Уредба ће се примјењивати од 1. јануара 2019.

Донијета је и Уредба о измјенама и допуни Уредбе о успостављању мреже мјерних мјеста за праћење квалитета ваздуха којом је правно регулисана прва ревизија мреже мјерних мјеста за праћење квалитета ваздуха, која се у складу са Законом о заштити ваздуха врши редовно, на сваких 5 година. Првом ревизијом планирано је проширење мреже са садашњих 7 на 10 мјерних мјеста и извршена је премјештање одређених постојећих мјерних мјеста на репрезентативније локације или на локације које се сматрају потенцијално више угроженим. Такође, предвиђено је успостављање мјерног мјеста за праћење прекограничног преноса загађења на великим удаљеностима како би се проширила сазнања о прекограничном утицају загађења које потиче ван граница Црне Горе.

Влада је усвојила Информацију о припреми Програма економских реформи за Црну Гору за период 2019 – 2021. година и донијела Одлуку о образовању радног тима за припрему Програма. Приликом представљања ове тачке дневног реда наглашено је да је ово правовремена информација у вези са веома важним и захтјевним послом, поводом припреме документа у којем би Влада требало да представи економску политику Црне Горе за наредну годину и средњорочни период као основу за економски дијалог са Европском комисијом у процесу европских интеграција.

У оквиру реформе правосудмног система, Влада је донијела лнформацију о Пројекту „Унапређење ефикасности правосуђа” - Примјена ИКТ у правосуђу и прихватила Споразум о заједничком финансирању пројекта између Програма Уједињених нација за развој и Владе Црне Горе. У расправи је истакнуто да је информациони систем правосуђа (ИСП) препознат као систем од посебног значаја за црногорско друштво и за напредак Црне Горе на њеном путу интеграције у ЕУ, што је дефинисано и Стратегијом реформе правосуђа у Црној Гори за период 2014-2018. године, као и Акционим планом за поглавље 23. Општи циљ пројекта је унапређење ефикасности и транспарентности правосуђа примјеном информационо-комуникационих технологија у свакодневном раду и управљању правосудних органа, са фокусом на подсистем судства, систем извјештавања и праћења, као и подсистем ЗИКС-а. Увођењем информационог система оптимизује се вријеме, рационализују финансијски и људски ресурси, аутоматизују поступци и неутрализују колико год је могуће утицаји људског фактора на ефикасност. Тежња је да се у највишој могућој мјери избјегну документи у папиру (концепт "правосуђа без папира") да би се обезбиједила електронска размјена података и докумената између правосудних институција и других домаћих и међународних институција. Такође, јединствени информациони систем треба да обезбиједи већу транспарентност у раду правосудних институција и лакши приступ правди кроз доступност електронских и мулти-медијалних канала комуникације са грађанима и јавношћу генерално.

Усвојена је и Информација о расписивању другог Јавног позива за Програм подстицања развоја кластера у Црној Гори за период 2017-2020, за 2018. годину. У оквиру Јавног позива за учешће у Програму расписаног 10. маја 2018. године од 16 достављених апликација, 8 је испунило све прописане услове и критеријуме. У току је процес имплементације пројектних активности од стране кластера са којима су потписани уговори. Укупан буџет програма за 2018. годину износи 150.000 еура, док укупна вриједност потписаних уговорених субвенција износи 97.612,50 еура. Због великог интересовања кластера за учешће у Програму, доњета је одлука о расписивању другог Јавног позива у трајању од 15 дана, за чију имплементацију ће бити утрошено преосталих 52.387,50 еура. Овај Програм се реализује у континуитету од 2012. године са циљем подстицања развоја кластера, ефикаснијег функционисања, боље промоције и остваривања боље конкурентске позиције малих и средњих предузећа на националном и међународном тржишту.

Влада је усвојила Извјештај о реализацији Националног програма заштите потрошача (2015 – 2018), за период јул 2017. – јун 2018. године. У трогодишњем периоду реализације Националног програма ово је трећи годишњи извјештај који садржи реализоване активности надлежних органа и институција које су надлежне и чије дјелатности су усмјерене на заштиту потрошача. У дискусији је, поред осталог, истакнуто да је у протеклом једногодишњем периоду значајно повећан степен ангажованости потрошача у остваривању својих права. Оцијењено је да је Национални програм заштите потрошача за период 2015 – 2018. годину и Акциони План за период јул 2017 – јун 2018. године, остварен и да је практична примјена закона из области заштите потрошача на задовољавајућем нивоу. Завршетком трогодишњег периода на који се односи Национални програм и реализацијом планираних активности створена је основа да се у наредном трогодишњем период додатно унаприједе сви сегменти заштите потрошача и да носиоци ових активности могу на квалитетан и ефикасан начин, као што је то и до сада био случај, спровести све планиране послове у јачању заштите потрошача.

Влада је размотрила Молбу Републике Италије за прихват миграната са брода Дићото (Дициотто) у Катанији и изразила спремност да Црна Гора, уважавајући принципе хуманости и солидарности са људима у невољи као традиционалне вриједности црногорског друштва потврђене много пута у нашој историји, прихвати до пет миграната.

Једногласно донијетом одлуком Влада Црне Горе потврђује своју посвећеност европском систему вриједности и афирмише људско достојанство.

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ