Мања слова Већа слова РСС

Питајте Владу

 

Пријава злоупотребе службених возила

 

Влада утврдила Предлог закона о државној управи

Влада утврдила Предлог закона о државној управи
Датум објаве 20.09.2018 15:38 | Аутор СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу


Влада је на данашњој сједници, на предлог Министарства јавне управе, утврдила предлог Закона о државној управи којим се стварају услови за потпуну реорганизацију државне управе у контексту реформе јавне управе.

По ријечима министарке јавне управе Сузане Прибиловић, предложена законска рјешења стварају модерне,рационалне и ефикасне јавне управе и наглашавају нову улогу државне управе у развоју друштва. Циљ нових законских рјешења је да се унаприједи организациона структура, као и да се организација државне управе усклади са европским стандардима на начин да се утврди јасна типологија органа државне управе и јасне линије одговорности у систему. Нова законска рјешења, такође треба да допринесу смањењу трошкова јавне управе.

Предлог овог закона доноси низ новина:

У систем државне управе, поред министарстава и органа управе, по први пут се уводе државне агенције и фондови,који врше послове државне управе, па се на овај начин организациона структура усаглашава са ЕУ стандардима, односно принципима јавне управе које је СИГМа 2017. године утврдила за све државе кандидате за чланство у ЕУ.

Изједначава се положај свих органа управе у односу на ресорна министарства и унапређује комуникација између органа управе и министрстава.

Такође, у односу на важећи закон,овај предлог закона не разликује органе у саставу и самосталне органе, већ се управе оснивају као самостални органи за послове извршавања закона и других прописа или за вршење претежно стручних и са њима повезаних управних послова у појединим областима и то ако су испуњени одређени услови. Управе имају стручну и управљчку самосталност у складу са законом.

Министарка Прибиловић је у даљем излагању навела да ће се уредбом о организацији коју доноси Влада уредити нова организација државне управе, управне области за које се органи државне управе оснивају као и друга питања од значаја за рад државне управе. Посебни закони којима су основане државне агенције и фондови ускладиће се овим системским законом.

Такође,унапредиће се систем извјештавања министрстава и органа управе према министарствима, утврдиће се јасне линије одговорности на свим нивоима како би се допринијело ефикасности рада и дјеловања државне администрације и обезбиједио висок ниво квалитета у пружању услуга.

Новина је и ограничен број државних секретара у минстаствима на максимум два.

Поред наведеног, предлог закона ће се, како је истакла министарка Прибиловић, бавити и питањима преношења,односно повјеравања послова локалним самоуправама, као и контролом над вршењем тих послова, што ће допринијети ефикасности и јачању одговорности, чије ефекте у крајњем треба да осјете грађани.

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ