Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Vlada utvrdila Predlog zakona o državnoj upravi

Vlada utvrdila Predlog zakona o državnoj upravi
Datum objave 20.09.2018 15:38 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Vlada je na današnjoj sjednici, na predlog Ministarstva javne uprave, utvrdila predlog Zakona o državnoj upravi kojim se stvaraju uslovi za potpunu reorganizaciju državne uprave u kontekstu reforme javne uprave.

Po riječima ministarke javne uprave Suzane Pribilović, predložena zakonska rješenja stvaraju moderne,racionalne i efikasne javne uprave i naglašavaju novu ulogu državne uprave u razvoju društva. Cilj novih zakonskih rješenja je da se unaprijedi organizaciona struktura, kao i da se organizacija državne uprave uskladi sa evropskim standardima na način da se utvrdi jasna tipologija organa državne uprave i jasne linije odgovornosti u sistemu. Nova zakonska rješenja, takođe treba da doprinesu smanjenju troškova javne uprave.

Predlog ovog zakona donosi niz novina:

U sistem državne uprave, pored ministarstava i organa uprave, po prvi put se uvode državne agencije i fondovi,koji vrše poslove državne uprave, pa se na ovaj način organizaciona struktura usaglašava sa EU standardima, odnosno principima javne uprave koje je SIGMa 2017. godine utvrdila za sve države kandidate za članstvo u EU.

Izjednačava se položaj svih organa uprave u odnosu na resorna ministarstva i unapređuje komunikacija između organa uprave i ministrstava.

Takođe, u odnosu na važeći zakon,ovaj predlog zakona ne razlikuje organe u sastavu i samostalne organe, već se uprave osnivaju kao samostalni organi za poslove izvršavanja zakona i drugih propisa ili za vršenje pretežno stručnih i sa njima povezanih upravnih poslova u pojedinim oblastima i to ako su ispunjeni određeni uslovi. Uprave imaju stručnu i upravljčku samostalnost u skladu sa zakonom.

Ministarka Pribilović je u daljem izlaganju navela da će se uredbom o organizaciji koju donosi Vlada urediti nova organizacija državne uprave, upravne oblasti za koje se organi državne uprave osnivaju kao i druga pitanja od značaja za rad državne uprave. Posebni zakoni kojima su osnovane državne agencije i fondovi uskladiće se ovim sistemskim zakonom.

Takođe,unaprediće se sistem izvještavanja ministrstava i organa uprave prema ministarstvima, utvrdiće se jasne linije odgovornosti na svim nivoima kako bi se doprinijelo efikasnosti rada i djelovanja državne administracije i obezbijedio visok nivo kvaliteta u pružanju usluga.

Novina je i ograničen broj državnih sekretara u minstastvima na maksimum dva.

Pored navedenog, predlog zakona će se, kako je istakla ministarka Pribilović, baviti i pitanjima prenošenja,odnosno povjeravanja poslova lokalnim samoupravama, kao i kontrolom nad vršenjem tih poslova, što će doprinijeti efikasnosti i jačanju odgovornosti, čije efekte u krajnjem treba da osjete građani.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE