Мања слова Већа слова РСС

Питајте Владу

 

Пријава злоупотребе службених возила

 

Саопштење са 94. сједнице Владе Црне Горе

Саопштење са 94. сједнице Владе Црне Горе
Датум објаве 18.10.2018 16:36 | Аутор СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу Видео Видео Доwнлоад Доwнлоад


Служба за односе с јавношћуСлужба за односе с јавношћу


         
Влада Црне Горе је на данашњој 94. сједници којом је предсједавао премијер Душко Марковић, усвојила Извјештај о реализацији Програма рада Владе Црне Горе за 2018. годину, закључно са ИИИ кварталом, са Извјештајем о реализацији закључака Владе Црне Горе за И и ИИ квартал 2018. године према којем је учинак Владе 80,3 одсто предвиђених обавеза.

У Извјештају је наведено да је Влада, поред тема предвиђених Програмом рада Владе Црне Горе за 2018. годину, размотрила у прва три квартала укупно 1.192 теме и то: 32 предлога закона, 1 нацрт закона, 45 уредби, 250 одлука, 1 стратегију, 255 информација, 82 извјештаја, 11 уговора, 132 платформе, дала мишљење или сагласност на 5 предлога закона, 3 одлуке, 17 иницијатива за оцјену уставности и законитости, 4 амандмана и размотрила 354 других тема из надлежности Владе.
Служба за односе с јавношцу
Предсједник Владе је оцијенио позитивним учинак у прва три квартала али је затражио од министаара додатни ангажман и напор како у остварењу планираних обавеза поготово оних у вези са европским интеграцијама, не би била пропуштена ни једна шанса која се укаже.

Министар здравља је, образлажући проценат извршења тог министарства упознао Владу са чињеницом да је од пет припремљених закона који су достављени Европској комисији на мишљење током протеклих дана добијен одговор за четири закона чиме су се стекли услови да се ови закони након додатног усаглашавања са Европском комисијом нађу у владиној процедури.

Усвојен је и Трећи квартални извјештај о реализацији обавеза из Програма приступања Црне Горе Европској унији за период 2018-2020.

Влада је усвојила Информација о закључивању Меморандума о разумијевању између Министарства унутрашњих послова Црне Горе и Министарства енергетике Сједињених Америчких Држава о спрјечавању незаконите трговине посебним нуклеарним и другим радиоактивним материјалом и прихватила текст Меморандума. Овај документ ће бити основ за успостављање техничке и методолошке сарадње, укључујући бесплатну техничку помоћ, у облику опреме и материјала, обуке стручњака, као и пратећих услуга. Такође, Меморандумом се прецизира ослобођање од плаћања царина, пореза и других дажбина на робу и услуге које могу бити предмет сарадње.

Усвојен је Извјештај о вођењу преговора за закључивање Споразума између Црне Горе и Европске уније о акцијама које спроводи Европска агенција за граничну и обалску стражу у Црној Гори и прихваћен текст Споразума. Стратегијом проширења за Западни Балкан коју је Европска комисија објавила почетком фебруара ове године, безбједност и управљање миграцијама дефинисана је као једна од кључних иницијатива кроз које ће се додатно јачати сарадња између нашег региона и ЕУ. У складу са тим, овај Споразум обухвата све аспекте потребне за спровођење акција Агенције које се могу одвијати на територији Црне Горе, при чему чланови тима Агенције имају извршна овлашћења.

Влада је усвојила Информацију о реализацији Пројекта интензивне ревитализације електродистрибутивне мреже. У документу се наводи да је, у складу са планираном динамиком, Регулаторна агенција за енергетику донијела Одлуку о давању сагласности на Ажурирани трогодишњи инвестициони план (2019–2021. године) оператора дистрибутивног система. Укупна предвиђена средства за реализацију Плана износе 81.611.982 еура, од чега је предвиђено да се 32.500.000 еура опредијели за ревитализацију средњенапонске и нисконапонске мреже, како би се повећала сигурност и квалитет снабдијевања електричном енергијом постојећих корисника и створили услови за даљи развој сеоског подручја. У том циљу, већ је формиран Тим за имплементацију Пројекта ревитализације средњенапонске и нисконапонске мреже, а завршетак израде техничке спецификације и објављивање јавног позива за набавку робе и радова очекује се до краја октобра текуће године. године.

Усвојена је Информација о спровођењу истраживања преосталог неиспитаног копненог дијела и акваторијума концесионог подручја Бродоградилишта Бијела АД. У Информацији је наведено да је са циљем постизања дугорочне одрживости вишемилионских санационих мјера које се планирају на локацији Јадранског Бродоградилишта Бијела у циљу рјешења загађења и заштите живота људи Влада још 2014. закључила са Међународном банком за обновуи развој, тј. са Свјетском банком Уговор о кредиту за пројекат „Управљање индустријским отпадом и чишћење”. Влада је дала сагласност на предлог да конзорцијум који чине компаније Дамен и Порто Монтенегро спроведе истраживања преосталог неиспитаног копненог дијела и акваторијума концесионог подручја Јадранског Бродоградилишта АД Бијела.

Влада је донијела Одлуку о оснивању Јавне установе Средња мјешовита школа у Голубовцима. У расправи је истакнуто да ће се заокруживањем нивоа образовања на подручју Општине у оквиру Главног града - Голубовци од предшколског до средњег створити реални услови за бржи, потпунији и квалитетнији развој ове Градске општине, како на културном, тако и на економском плану. Реализацијом образовног програма у трогодишњем и четворогодишњем трајању испуниће се захтјеви и потребе привреде и тржишта рада за одговарајућим кадром, као и захтјеви родитеља и ученика, посебно оних који би били трајно везани за ово подручје, што ће дугорочно имати бројне бенефите за свеукупан развој овог краја и његову будућност. Доношењем ове Одлуке стварају услови да се настава у Школи организује школске 2019/2020. године.

У оквиру кадровских питања, за генералну директорицу Генералног директората за Европску унију у Министарству вањских послова, постављена је Јелена Бурзан. Владимир Стијепчевић, директор Лучке управе, одређен је за пуномоћника – представника државног капитала на ванредној Скупштини акционара „Лука Бар“ АД Бар, заказаној за 26. октобар 2018.године.

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ