Мања слова Већа слова РСС

Питајте Владу

 

Пријава злоупотребе службених возила

 

Стартовао развојни програм пријема у ЦГ држављанство ради инвестиција

Датум објаве 03.01.2019 10:00 | Аутор СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ

Испис Штампај страницу


Стартовао је развојни програм који пружа могућност да у наредне три године лица стекну црногорско држављанство на основу инвестирања, по основу највише 2.000 захтјева.

Програм, чији је циљ даље убрзање економског развоја Црне Горе стварањем нових туристичких, пољопривредних и прерађивачких капацитета и отварања нових радних мјеста, покренут је на основу Одлуке о критеријума, начину и поступку избора лица које може стећи црногорско држављанство пријемом ради реализације посебног програма улагања од посебног значаја за привредни и економски интерес Црне Горе коју је Влада донијела на 99. сједници одржаној 22. новембра 2018. године.

Секретаријат за развојне пројекте је данас објавио Јавне позиве за:Пријава на позив може се поднијети закључно са 1. фебруаром 2019. године.

Апликант подноси захтјев за стицање црногорског држављанства пријемом по основу посебног програма, преко агента за посредовање, док оцјену његове међународне подобности врши агент за оцјену међународне подобности, укључујући и доказ о поријеклу новца.

Секретаријат за развојне пројекте ће донијети одлуку о избору агената у року од 30 дана од дана јавног отварања пријава и биће објављена на интернет страници Секретаријата.

По доношењу одлуке, Влада Црне Горе ће са изабраним агентима закључити уговор, на основу чега ће им Секретаријат за развојне пројекте издати лиценце, и само на основу издатих лиценци, агенти могу да обављају своју активност у склопу наведеног програма.

Ако се накнадно утврди да је лице које је стекло црногорско држављанство пријемом у складу са одлуком, дало лажне податке или намјерно прикривало чињенице и околности, као и у случају да је агент за оцјену међународне подобности за то лице у свом извјештају дао нетачне податке, донијеће се рјешење о губитку држављанства.

Све процедуре ће бити транспарентне, те ће, што се ове фазе процеса тиче, отварање пријава бити јавно - право да присуствују имаће одговорна лица подносилаца пријава или њихови овлашћени представници.

КОНТЕКСТ:

Примјена Одлуке о критеријумима, начину и поступку избора лица које може стећи црногорско држављанство пријемом ради реализације посебног програма улагања од посебног значаја за привредни и економски интерес Црне Горе почела је 1. јануара 2019.

Одлука Владе донијета је са циљем развоја Црне Горе, односно са циљем привлачења страних инвестиција које ће интезивирати развојне пројекте у сектору туризма, пољопривреде и прерађивачке индустрије, и то на укупном подручју Црне Горе, и на сјеверу и на југу, као и бржи развој мање развијених општина Црне Горе.

Модел посебног програма јесте ДОНАЦИЈА + ИНВЕСТИЦИЈА.

Донација се односи на износ намијењен за развој мање развијених јединица локалне самоуправе. Висина износа донације је 100.000 еура по једном захтјеву апликанта, што укупно за 2.000 захтјева износи 200 милиона еура, износ који ће бити усмјерен за развој мање развијених јединица локалне самоправе.

С друге стране, инвестиција се односи на износ намјењен за улагање у један од развојних пројеката са Листе развојних пројеката, коју утврђује Влада на предлог ресорних министарстава, а износ који је апликант дужан да уплати је:

- најмање 450.000 еура, за потребе улагања у један од развојних пројеката у Главном граду Подгорица или приморском региону Црне Горе; или

- најмање 250.000 еура, за потребе улагања у један од развојних пројеката у сјеверном или средишњем региону Црне Горе, осим Главног града Подгорица.


СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ

Контакт:

Тел: +382 20 220 030


Адреса: Булевар револуције 7, 81000 Подгорица