Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić za dnevni list “Pobjeda”: Društvo da se pozabavi uzrocima siromaštva i socijalnih raslojavanja

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić za dnevni list “Pobjeda”: Društvo da se pozabavi uzrocima siromaštva i socijalnih raslojavanja
Datum objave 10.01.2019 19:24 | Autor mrss | Izvor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Ispis Štampaj stranicu


Zabrinjava činjenica da 40% djece živi u trećini porodica u Crnoj Gori koje su u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, zbog nemanja posla, niskog nivoa dohotka i slično, pa je potrebno da se ova kategorija stanovnika dodatno osnaži za prevazilaženje rizika kroz radnu aktivaciju i povećanjem materijalnih davanja, rekao je za Pobjedu ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.

Komentarišući ovaj podatak iz istraživanja Monstata, te istraživanje prema kojem u Evropskoj uniji u prosjeku 25 odsto djece živi u domaćinstvima koja su u riziku od siromaštva, on je, prije svega, istakao da država ,,posebnu brigu vodi o porodicama koja imaju maloljetnu djecu, a koja su u riziku od siromaštva". 

Takve porodice, pojašnjava Purišić, imaju pravo na materijalno obezbjeđenje u iznosu od 67,05 do 127,47 eura mjesečno, zavisno od broja članova porodice, kao i pravo na dodatak za djecu, u visini od 24,11 eura po djetetu. 

Kako dodaje, imaju pravo i na naknadu za novorođeno dijete u iznosu od 133,25 eura, naknadu po osnovu rođenja djeteta za lice koje je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u iznosu od 80,46 eura. 

Na raspolaganju im je, prema njegovim riječima, i pokrivanje troškova ishrane u predškolskim ustanovama, kao i besplatno sedmodnevno ljetovanje i zimovanje za djecu korisnike materijalnog obezbjeđenja koje godišnje koristi više od 3.000 djece. 

Ove porodice, ističe on, imaju pravo i na subvenciju za utrošenu električnu energiju, besplatne udžbenike za djecu koja pohađaju osnovnu školu i pravo na jednokratnu pomoć za prevazilaženje socioekonomskih problema.


IZBJEGLI SIROMAŠTVO

Za isplatu materijalnih davanja iz oblasti socijalne i dječije zaštite u 2018. godini opredijeljeno je oko 80 miliona, od čega je najveći dio usmjeren porodicama koje imaju djecu. 

“Socijalnim transferima koje obezbjeđuje država, stopa rizika od siromaštva je smanjena za 7,8%, zahvaljujući čemu je oko 48.000 naših građana izbjeglo rizik od siromaštva” -rekao je Purišić.

On je, odgovarajući na pitanja da li ga određeni podaci iz istraživanja Monstata brinu i što će da preduzme po tom pitanju, istakao da su generalno rezultati bolji nego što je očekivao.

No, bez obzira na to što su, kako kaže, skoro svi trendovi pozitivni, vrijednosti nekih indikatora, ipak, treba da zabrinu. 
Svi segmenti društva treba ozbiljno da se pozabave uzrocima siromaštva i socijalnih raslojavanja, kako bi se nastavilo popravljanje tih indikatora. 

“Iznos prosječnog raspoloživog dohotka po osobi mjesečno od 344 eura je nominalno prilično nizak. Posebno je teška socijalna situacija osobama koje imaju manje od 175 eura mjesečno, jer je to tek nešto malo iznad vrijednosti minimalne potrošačke korpe” - kazao je ministar Purišić. 

Istakao je i da je stopa rizika od siromaštva posebno velika kod nezaposlenih i iznosi oko 45 odsto, što takođe veoma zabrinjava, s obzirom na to da je značajan broj ovih osoba.

Monstat je, takođe, objavio da je u Crnoj Gori 4,4% apsolutno siromašnih ljudi koji ne mogu zadovoljiti osnovne potrebe. U periodu 2013-2017. godine, kaže Purišić, međunarodna linija apsolutnog siromaštva, utvrđena na nivou od 5,5 $ dnevno po osobi, smanjena je sa 9,9 odsto na 4,4%, te po osobi iznosi 148 eura mjesečno, dok minimalna potrošačka korpa iznosi oko 160 eura mjesečno po osobi.

REAKCIJA

"U saradnji sa UNICEF-om, počeli smo izradu sveobuhvatne analize socijalne politike u Crnoj Gori koja treba da nam ukaže na pravce njenog daljeg razvoja"-rekao je ministar Purišić.

Podaci o minimalnoj potrošnji po osobi i po domaćinstvu, kao i stopi apsolutnog siromaštva će biti orjentiri za definisanje adekvatne socijalne politike, posebno kod utvrđivanja nivoa materijalnih davanja socijalno ugroženim stanovnicima istakao je on. 

Istraživanje Monstata je, prema njegovim riječima, jako važno i vrlo kompleksno, a pruža dosta korisnih pokazatelja, važnih za definisanje i praćenje niza javnih politika, i na državnom i na opštinskom nivou.

Važno je, kaže Purišić, pomenuti da je prvi put istraživanje sprovedeno po novoj Eurostat metodologiji, koja daje pokazatelje o prosječnom raspoloživom dohotku po osobi, o nejednakosti u raspodjeli dohotka u društvu, vrijednosti Džini koeficijenta, liniji relativnog siromaštva, stopi rizika od siromaštva.

U fokus istraživanja stavlja se nivo dohotka porodice za razliku od dosadašnjih koja su u fokus stavljala nivo potrošnje domaćinstava. 

Linija relativnog siromaštva ili prag rizika od siromaštva, shodno metodologiji Eurostata, je utvrđen kao 60 procenata prosječnog raspoloživog dohotka u Crnoj Gori. Zbog toga ovo istraživanje više pokazuje distribuciju raspoloživog dohotka između društvenih grupa, mjereći nivo nejednakosti među njima, a manje pokazuje nivo siromaštva istakao je on. 

Nakon što je bitno smanjena nacionalna stopa apsolutnog siromaštva, ovo istraživanje, zaključuje Purišić, pažnju institucija i javnosti usmjerava na nove izazove, a to su nejednakosti u raspodjeli dohotka i rizik od socijalne isključenosti.