Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Izvođaču zadržano 292.000,00 eura na ime radova na sanaciji djelova puta Bioče - Mateševo

Monteput naložio CRBC-u da hitno sanira kritične dionice na putu Mateševo – Veruša – Bioče

Monteput naložio CRBC-u da hitno sanira kritične dionice na putu Mateševo – Veruša – Bioče
Datum objave 01.02.2019 16:36 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORESLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

MONTEPUT – Poslovna jedinica za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare naložio je danas kineskoj kompaniji CRBC, izvođaču radova na prioritetnoj dionici Autoputa, da, u skladu sa ugovornim obavezama, hitno sanira oštećenja na regionalnom putu Mateševo – Veruša – Bioče.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je prethodnih dana urgiralo kod Upravljača projektom i Inženjera – Nadzornog organa, da se preduzmu hitne mjere na sanaciji, ne samo ovog putnog pravca, već i ostalih puteva koje koristi lokalno stanovništvo za prilaz privatnoj imovini, a Izvođač ih koristi kao prilazne puteve Gradilištu.

„Posredstvom Nadzornog organa izvođaču je upućen nalog za hitnu sanaciju ovog dijela regionalnog puta i mi očekujemo, čim vremenske prilike to dozvole, da će izvođač adekvatno sanirati one najkritičnije djelove regionalnog puta i nastaviti sa sanacijom sve do kraja izvođenja radova“, naglasio je danas tokom redovnog obilaska radilišta ing. Mladen Femić, predstavnik Monteputa.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE„Ugovorom o projektovanju i izgradnji ove dionice Autoputa nesporna je obaveza izvođača radova da tokom čitavog perioda izgradnje održava stanje pristupnih puteva uključujući i djelove ovog regionalnog puta na prihvatljivom i zadovoljavajućem nivou. Time je izvođač obavezan da do kraja izvođenja radova stanje svih pristupnih puteva i djelova ovog regionalnog puta dovede do minimum onog nivoa kakav je bio na početku izvođenja radova u maju 2015. godine. Predstavnici investitora – Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Monteputa kao upravljačke jedinice, kao i Nadzornog organa su svakodnevno, ne samo danas, prisutni na gradilištu Autoputa i na pristupnim putevima, lociraju kritične tačke i upućuju izvođača radova, insistirajući na dosljednom sprovođenju ugovornih obaveza i održavanju regionalnog puta, kako bi svim učesnicima u saobraćaju, naročito mještanima koji svakodnevno koriste ovu dionicu regionalnog puta se omogućio normalan tranzit i odvijanje svakodnevnog života“, rekao je Femić.

Shodno Ugovoru o projektovanju i izgradnji autoputa Bar-Boljare, prioritetna dionica Smokovac-Mateševo, zaključenog sa kineskom kompanijom CRBC, obaveza Izvođača radova je kontinuirano održavanje svih puteva-infrastrukture koju koristi kao pristup Gradilištu.

Upravljač projektom, kako za ovaj putni pravac, tako i za ostale puteve koji služe za potrebe Gradilišta, redovno prati stanje na gradlištu i, u skladu sa svojim ovlašćenjima, usmjerava Nadzornog organa i izvođača radova na redovno održavanje svih putnih pravaca koji se koriste za izgradnju autoputa.

Jedan od Ugovornih mehanizama je i izdavanje Obavještenja o neusklađenosti, koji podrazumijevaju zadržavanje dijela novca od privremenih situacija, do otklanjanja uočenih nedostataka. Koristeći taj mehanizam, u ovom trenutku, izvođaču je zadržano 292.000,00 eura, samo na ime radova na sanaciji djelova puta Mateševo – Veruša – Bioče.

S obzirom na intezitet i obim radova, te da putni pravac, pored ostalog, služi i za dopremanje materijala i opreme potrebne za izgradnju autoputa, i ovom prilikom apelujemo na građane za razumijevanje i strpljenje, što je u prethodnom periodu i bio izraženo kod lokalnog stanovništva.

Bitno je napomenuti da je, za potrebe izgradnje autoputa, izvođač priveo namjeni skoro 60 km pristupnih puteva, od kojih su neki rekonstruisani i prošireni u skladu sa zahtjevima mehanizacije Izvođača, a neki izvedeni kao novi putevi u cjelosti. Pored potreba Gradilišta, dio ovih puteva koristi i lokalno stanovništvo.

Takođe, podsjećamo da je Direkcija za saobraćaj, kroz investiciono održavanje, izvršila sanaciju značajnog dijela putnog pravca Bioče – Mateševo, što će u skladu sa svojim planovima, raditi i u narednim godinama.

Pored navedenih mjera i aktivnosti, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva ima u planu značajniju rekonstrukciju dijela ovog putnog pravca, sa ciljem obezbjeđenja kvalitetne veze autoputa sa postojećom putnom infrastrukturom.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE