Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Ministar Bogdanović u Italiji razgovarao o saradnji u oblasti kulture sa zvaničnicima italijanskih i međunarodnih institucija

Ministar Bogdanović u Italiji razgovarao o saradnji u oblasti kulture sa zvaničnicima italijanskih i međunarodnih institucija
Datum objave 02.02.2019 14:06 | Autor MKU | Izvor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Ministar kulture Aleksandar Bogdanović sastao se, tokom zvanične posjete Republici Italiji, sa predsjednikom Nacionalnog istraživačkog savjeta Italije (CNR) Masimom Inguśom.

Tom prilikom, ministar Bogdanović je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa CNR, koja je rezultirala snažnim napretkom na arheološkim i drugim istraživanjima na prostoru Duklje u Podgorici.

Tokom razgovora, u čijem je fokusu bio “Twinning program“, čijim sprovođenjem će se doprinijeti razmjeni stručnih kadrova, potvrđena je snažna podrška Crnoj Gori u procesu očuvanja, zaštite i valorizacije kulturnih dobara.

MKUPredsjednik Inguśo je predočio mehanizme i mogućnosti uključivanja u programe evropskog istraživačkog instituta za nauku o baštini (E-RIHS is the European Research Infrastructure for Heritage Scienc), i digitalnu istraživačku infrastrukturu za umjetnost i humanističke nauke (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH)). Sagovornici su ocijenili da to predstavlja snažan potencijal za unapređenje svih segmenata u zaštiti i valorizaciji kulturne baštine u Crnoj Gori.

Ministar Bogdanović je posebno važnim istakao aktivnosti na izradi mape Duklje u QGIS-u i nastavak aktivnosti na 3D rekonstrukciji objekata. Takođe, ukazao je i na potrebu saradnje u dijelu laserskog monitoringa statičke stabilnosti objekata kulturnih dobara, sa posebnim akcentom na prevazilaženje problema sanacije Kotorskih bedema. Zaključeno je da kroz neposrednu komunikaciju i saradnju Ministarstva kulture i CNR-a, sagledamo mogućnosti realizacije projekta seizmičkog monitoringa i rizika nad nepokretnim kulturnim dobrima, što bi predstavljalo važan preduslov za bolje očuvanje bogatog kulturnog nasljeđa Crne Gore.

Tokom zvanične posjete Italiji, ministar Bogdanović sastao se i generalnim direktorom Međunarodnog centra za konzervaciju i restauraciju kulturnih dobara (ICCROM) Veber Ndorom.

Sagovornici su istakli izuzetno kvalitetnu i sadržajnu međuinstitucionalnu saradnju i iskazali spremnost da kroz prenos znanja i obuke u deficitarnim oblastima za stručnjake u Crnoj Gori, nastave sa učvršćivanjem partnerstva.

Ministar Bogdanović je ukazao na potrebu dodatnog jačanja kapaciteta u oblasti kulturnog nasleđa, kao i na pozitivne efekte koje je u tom pravcu imala regionalna radionica o Procjeni uticaja na baštinu, koja je u decembru održana u Kotoru. Sagovornici su naglasili značaj daljeg eksperskog učešća kod definisanja metodologije izrade procjene uticaja na kulturu baštinu, u svijetlu kontinuiranog očuvanja kulturne baštine.

Tokom razgovora, sagovornici su iskazali spremnost za saradnju na projektima jačanja kadrovskih i infrastrukturnih kapaciteta na adekvatnom čuvanju eksponata u depoima muzejskih jedinica u Crnoj Gori. U tom pogledu, predstavnici ICCROM-a su predočili značajna iskustva i uspješnu saradnju sa velikim brojem zemalja u obukama i prenošenju znanja, te adekvatne rekonstrukcije i organizacije muzejskih depoa. Ministar Bogdanović je predlog za saradnju ocijenio kao izuzetno važan i potreban u svijetlu činjenice da se aktivno radi na reviziji muzejskog fonda.

Direktor Endoro je predočio mogućnost kandidovanja predstavnika Crne Gore u Savjetu ICCROM-a, gdje se neposredno utiče na kreiranje strateških politika i donošenje važnih odluka ove međunarodne organizacije.
MKU
Tokom posjete Italiji, ministar Bogdanović sastao se i sa predsjednikom asocijacije AICI (Associazione delle istituzioni di cultura italiane), Valdom Spinijem.

Ministar Bogdanović i predsjednik asocijacije AICI su konstatovali da, imajući u vidu činjenicu da asocijacija predstavlja udruženje 108 institucija kulture Italije, postoji mogućnost snažne međuinstitucionalne saradnje, kroz organizovanje obuka u oblasti zaštite i očuvanja kulturnih dobara koje se odnose na upravljanje urbanim cjelinama, ali i drugim oblastima u kojima Crna Gora ima deficitarna znanja.

Predsjednik Spini je pozvao Ministra Bogdanovića da uzme učešće na narednoj konferenciji koja će, u organizaciji Asocijacije AICI, biti održana u Firenci.

Ministar Bodganović je bio gost i Nacionalnog muzeja umjetnosti 21. Vijeka (MAXXI) gdje je sa izvršnim direktorom Pjetro Barerom razgovarao o mogućnostima saradnje.

Tom prilikom, iskazana je spremnost da se crnogorskim umjetnicima iz oblasti savremene umjetnosti, omogući da izlažu u ovom značajnom Muzeju, što bi bio snažan podsticaj za njhovu dalju afirmaciju.

Na kraju posjete, Ministar je obišao i galeriju Kjosro del Bramante, kao mjesto gdje bi bilo važno organizovati prezentaciju stvaralaštva crnogorskih umjetnika.

Posjeta ministra kulture Aleksandra Bogdanovića je rezultat dosadašnje uspješne i sadržajne saradnje dvije zemlje. Radnim sastancima sa italijanskim i međunarodnim institucijama, prisustvovale su smbasadorka Crne Gore u Italiji Sanja Vlahović i direktorica Narodnog muzeja Anastazija Miranović.

Ministarstvo kulture