Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Ženeva: Crna Gora posvećena promociji i zaštiti ljudskih prava

Ženeva: Crna Gora posvećena promociji i zaštiti ljudskih prava
Datum objave 26.02.2019 19:13 | Autor MVP | Izvor: Ministarstvo vanjskih poslova

Ispis Štampaj stranicu


Drugog dana posjete Ženevi ministar vanjskih poslova prof. dr Srđan Darmanović učestvovao je na panel diskusiji na visokom nivou o smrtnoj kazni na temu “Kršenja ljudskih prava u vezi sa upotrebom smrtne kazne, posebno u odnosu na poštovanje prava na nediskriminaciju i jednakost”. Ponovio je da se Crna Gora zalaže za univerzalno ukidanje smrtne kazne i prenio podršku međunarodnoj zajednici u pravcu obezbjeđivanja transparentnosti podataka u ovoj oblasti, a u cilju razvoja efektivnih strategija i prevencije diskriminacije i nejednakosti.

Danas u Ženevi Darmanović se susreo i sa Mišel Bašele, Visokom komesarkom UN za ljudska prava. Tokom razgovora, naglašena je uloga Kancelarije visoke komesarke za prevenciju kršenja ljudskih prava, te prenijeta spremnost Crne Gore za saradnju sa OHCHR-om kako bi se dodatno unaprijedilo stanje u oblasti zaštite ljudskih prava. Ministar Darmanović je zahvalio i na ekspertskoj podršci OHCHR-a u cilju jačanja kapaciteta i suočavanja sa izazovima u ovoj oblasti. 

Visoka komesarka Bašele je pohvalila proaktivnu ulogu Crne Gore u radu Savjeta za ljudska prava, saradnju sa specijalnim procedurama i mehanizmima UN-a kao i redovno i blagovremeno izvještavanje prema ugovornim tijelima. Istakla je da je važno nastaviti sa reformama, i prenijela spremnost OHCHR da pruži dodatnu pomoć Crnoj Gori u daljim aktivnostima na ovom planu.

Tokom susreta sa predsjedavajućim Savjeta za ljudska prava Koli Sekom, crnogorski šef diplomatije je prenio podršku radu Savjeta za ljudska prava, kao glavnom tijelu za prevenciju ozbiljnih kršenja ljudskih prava. Prenio je da Crna Gora podržava proces reforme u cilju povećanja efikasnosti Savjeta, te da aktivno podržava rad Savjeta. Ministar Darmanović je naglasio da je zaštita i promocija ljudskih prava prioritet u radu Vlade Crne Gore, u kontekstu jačanja demokratskih principa i pune zaštite ljudskih prava i sloboda. Predsjedavajući Savjeta Sek je zahvalio na snažnom doprinosu Crne Gore u radu Savjeta i pohvalio aktivan angažman u važnim tematskim pitanjima. 

U razgovoru sa Visokim komesarom za izbjeglice Filipom Grandijem, naglašen je značaj UNHCR za pružanje pomoći izbjeglicama i raseljenim licima, usljed narastajućih humanitarnih potreba. Obostrano je istaknuto zadovoljstvo usvajanjem Globalnog kompakta o izbjeglicama koji će omogućiti koordinisano djelovanje međunarodne zajednice, te pohvaljen doprinos Crne Gore definisanju ovog dokumenta i aktivno učešće u procesu pregovora. Pohvaljene su aktivnosti Vlade Crne Gore na planu zbrinjavanja i rješavanja pitanja izbjeglica i raseljenih lica u Crnoj Gori i poboljšanja njihovog položaja u društvu te razmijenjena mišljenja o situaciji u regionu u kontekstu aktuelnih migratornih kretanja.

Tokom sastanka sa generalnim direktorom Svjetske zdravstvene organizacije Tedrosom Gebrehesusom, ministar Darmanović je prenio zahvalnost na podršci Svjetske zdravstvene organizacije jačanju zdravstvenog sistema i kapaciteta Crne Gore, čiji je dalji razvoj definisan u skladu sa prioritetnim aktivnostima WHO. Ministar Darmanović je ukazao da je borba protiv nezaraznih bolesti jedan od prioriteta zdravstvenog sistema Crne Gore, te upoznao sa radom Nacionalnog savjeta za koordinaciju i prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti. Upoznao je sagovornika sa inicijativom za osnivanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije, te interesom Crne Gore da bude domaćin Regionalnog zdravstveno-razvojnog centra za prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti, sa ciljem osiguranja zajedničkog pristupa i djelovanja u prevenciji i liječenju malignih bolesti u regionu Jugoistočne Evrope.
Ministarstvo vanjskih poslova