Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Zbog nelegalne gradnje započelo izvršenje Rješenja o rušenju objekta u Baru - Prostor je jedan od najvažnijih resursa države koji se mora štititi

Zbog nelegalne gradnje započelo izvršenje Rješenja o rušenju objekta u Baru - Prostor je jedan od najvažnijih resursa države koji se mora štititi
Datum objave 06.03.2019 12:16 | Autor Ministarstvo održivog razvoja i turizma / Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Ispis Štampaj stranicu


SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

U naselju Paljuškovo u Baru 05. marta 2019. godine započelo je sprovođenje administrativnog izvršenja Rješenja o rušenju objekata, donijetog 14. febrauara, koje se odnosi se na tri izgrađene etaže.

Inspektori urbanističko građevinske inspekcije su po službenoj dužnosti započeli nadzor nad ovim objektom 22. januara ove godine, kada je konstatovano da je investitor sagradio suteren i započeo izgradnju prizemlja. Inspektor je, poštujući proceduru i Zakon o upravnom postupku, pokušao da stupi u kontakt sa strankom i da joj mogućnost izjašnjenja na zapisnik, ali se stranka nije odazvala pozivu. Nakon toga je donijeto Rješenje o zabrani izvođenja radova investitoru. 

Kontrolnim inspekcijskim pregledom terena, utvrđeno je da investitor ne poštuje zabranu gradnje već da se radovi na izgradnji objekta nastavljaju, zbog čega je 14. februara donijeto Rješenje o rušenju. Ovo rješenje odnosi se na tri izgrađene etaže objekta. Izvršenje je bilo zakazano prvi put za 27. febrauar, međutim inspekciji je bio onemogućen prilaz objektu zbog čega je tražena asistencija policije, pa se administrativnom izvršenju Rješenja pristupilo juče, takođe uz asistenciju policije. 

Napominjemo da nije tačan navod da se rušenje izvršava u trenutku dok se čeka građevinska dozvola, budući da po Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata samo složeni inženjerski objekti moraju imati građevinsku dozvolu (npr. gradnja dalekovoda, puteva i sl.) Dakle, investitori su dužni da prijave gradnju uz svu dokumentaciju predviđenu Zakonom, a neprijavljivanje gradnje, kao u navedenom slučaju, jeste krivično djelo. 

Ovom prilikom želimo da obavijestimo javnost da je poslije dva neuspješna tendera za odabir pravnog lica koje će sprovoditi administrativna izvršenja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma uspješno sprovelo treći tender i sklopilo Ugovor, te da su obezbijeđena sredstva iz budžeta za ove aktivnosti. 

Ministarstvo održivog razvoja i turizma / Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore