Мања слова Већа слова РСС

Питајте Владу

 

Пријава злоупотребе службених возила

 

Саопштење са 113. сједнице Владе Црне Горе

Саопштење са 113. сједнице Владе Црне Горе
Датум објаве 14.03.2019 19:55 | Аутор СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу Видео Видео Доwнлоад Доwнлоад


СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕСЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

ВИДЕО: 113. сједница Владе Црне Горе - кадрови

Влада Црне Горе је данас, на 113. сједници, којом је предсједавао премијер Душко Марковић, донијела Уредбу о критеријумима и поступку за утврђивање годишњег броја дозвола за привремени боравак и рад странаца и Одлуку о измјенама Одлуке о утврђивању годишњег броја дозвола за привремени боравак и рад странаца за 2019. годину.

Критеријуми и поступак за утврђивање годишњег броја дозвола за привремени боравак и рад странаца утврђују се Уредбом и то на основу: односа понуде и тражње на тржишту рада; могућности задовољавања тражње на тржишту рада, запошљавањем црногорских држављана; запошљавања странаца у Црној Гори у претходном периоду; искоришћености годишње квоте у претходној години; и потребе послодаваца за запошљавањем у години за коју се утврђује квота. Уредбом је прописано да се из годишње квоте издваја одређени број дозвола за привремени боравак и рад странаца, које надлежно министарство може додатно распоредити за поједине намјене, у складу са потребама тржишта рада, а на захтјев Завода за запошљавање. Одлуком је одређена квота од 15.454 страних држављана који могу привремено боравити и привремено се запослити у Црној Гори у 2019. години.

У расправи је закључено да се уочава на великим градилиштима знатан број незаконито ангажованих радника, да држава тиме губи значајне приходе те да ће ова проблематика бити у наредном периоду приоритет у раду Комисије за борбу против сиве економије као и инспекцијских служби и органа за спровођење закона.

Влада је усвојила Извјештај о реализацији пореске политике у 2018. години у којем је наведено, између осталог, да су државни приходи у 2018. години били већи за 8,9 одсто него у 2017, те да су укупни приходи били већи за 8,2 одсто у односу на претходну годину. У расправи је истакнуто да су прошле године приходи били већи за 187 милиона еура, док је годишња рата за градњу Аутопута износила 186 милиона што значи да је једна рата исплаћена оствареном већом наплатом. Закључено је да се приходи остварују на задовољавајући начин по свим основама и да се биљежи континуирани раст те да фискална и макроекономска стабилност, као несумњиво највећи успјех 41. Владе Црне Горе, даје могућност за даљи раст и стварање нове вриједности. Указано је да у наредном раздобљу треба одржати раст али се и одговорније и садржајније бавити расходном страном буџета.

Донијета је Одлука о измјенама и допунама Одлуке о контролној листи за извоз и увоз робе која је технички усаглашена са одговарајућим актима Европске уније што је обавеза наше земље према Споразуму о стабилизацији и придруживању.

Влада је усвојила Извјештај о реализацији Акционог плана за 2018. за спровођење Стратегије информисања јавности о приступању Црне Горе Европској унији 2014 - 2018. године у којем је наведено да је у потпуности реализовано 86,48 одсто активности које су биле усмјерене на благовремено и тачно информисање грађана о процесу приступања Црне Горе Европској унији. Спроведене активности позитивно су утицале на грађане, што потврђује и посљедње истраживање јавног мнијења, финансираног и спроведеног од стране ЕУ, које показује да степен информисаности грађана, у различитој мјери, прелази 82 одсто, да је подршка грађана за процес приступања Црне Горе Унији и даље стабилна и да износи 65,9 одсто, док позитиван став према ЕУ има 67,4 одсто грађана Црне Горе.

„Овакав степен повјерења у Европску унију показује да грађани Црне Горе виде ЕУ као свој избор те да у њој препознају вриједности којима теже. Поред нарастања национализама и тренда снажења националних држава које директно угрожавају ЕУ ми имамо у Црној Гори значајан грађански потенцијал који треба да нас подстакне да на питањима европске интеграције радимо још директније, снажније и садржајније“ – закључио је расправу по овој тачки премијер Душко Марковић.

Влада је донијела Уредбу о додјели средстава за подстицање директних инвестиција и унапређење конкурентности привреде и усвојила Програм за унапређење конкурентости привреде за 2019. годину. С обзиром на то да се важећа Уредба односила искључиво на програме подршке везане за директне инвестиције, а у пракси се створила потреба за константним стимулисањем и јачањем сектора малих, средњих и великих предузећа која је препозната у више стратешких докумената као један од кључних стубова убрзаног економског развоја, за који је потребно креирати услове и подстицаје како би се унаприједила њихова конкурентна способност, а тиме и конкурентност привреде у цјелини, приступило се изради нове Уредбе.

Програмом за унапређење конкурентости привреде, за чију реализацију је опредијељено укупно 1.640.000 еура, сви досадашњи програми намијењени развоју предузетништва и сектора малих и средњих предузећа обједињени су у јединствени програм, који ће се састојати од 10 програмских линија.

Влада је усвојила Информацију у вези утврђивања износа просјечне пондерисане малопродајне цијене цигарета за 2019. годину. У циљу обезбјеђења стабилности тржишта цигаретама, као и очувања прихода буџета по том основу, предложено је задржавање износа просјечне пондерисане малопродајне цијене цигарета из 2018. године и током 2019. године (2,10 еура по паклици). У том контексту, закључено је да је претходно неопходно приступити измјени законских одредби које уређују ово питање, како би се створили услови да се предлог реализује.

Усвојена је Информација о повећању акцијског капитала Црне Горе у Међународној банци за обнову и развој (ИБРД) кроз генерално и селективно повећање капитала и прихваћен предлог за повећање капитала, као и Индикативни план уписа и плаћања акција.

Влада је усвојила Информацију о уступању Уговора о концесији између Владе Црне Горе и Конзорцијума Адриатиц Маринас д.о.о. и Б.В. Холдинг Маатсцхаппиј Дамен привредном друштву "Монтенегро Yацхт Сервицес" доо Тиват и прихватила Споразум о уступању Уговора. Имајући у виду да, по закону, концесиону дјелатност може обављати само привредно друштво које је регистровано у Црној Гори, Уговором је предвиђено оснивање привредног друштва које ће бити у власништву фирме из Холандије, а чији ће акционари бити по 50 одсто Дамен (или са њим повезана лица) и Адриатиц Маринас (или са њим повезана лица) а на које ће се пренијети Концесија са Конзорцијума. Новооснована компанија „Монтенегро Yацхт Сервицес" доо Тиват (Конзорцијум) ће нудити свеобухватне услуге одржавања, поправке и конверзије за јахте и суперјахте за различите тржишне сегменте. Заједнички стратешки циљ у основи овог пројекта је стварање нове одрживе и профитабилне дјелатности са потенцијалом за будућност, у оквиру чисте и одрживе индустрије.

Према Уговору, Концесионар је у обавези да адаптира, реконструише, изгради, опреми и искоришћава бродоградилишну луку на Концесионом подручју у периоду од 30 година, а укупни планирани износ за инвестицију у прве три године је 20 милиона еура. Пословним планом на почетку рада компаније планирано је 35 запослених, а након 5. године 300 до 400 запослених са пуним радним временом.

Влада је донијела План санације шума у 2019. години. Тим поводом, поред осталог, закључено је да финансијска средства остварена продајом дрвета са деградираних површина буду усмјерена за спровођење шумско-узгојних и мјера заштите шума.

Донијет је и Акциони план за сузбијање бесправних активности у шумарству (2019-2021). Циљ Акционог плана је супротстављање свим облицима бесправних активности у шумарству, укључујући шумске крађе и противправно заузимање шумског земљишта, намјерно подметање шумских пожара, уништавање граничних линија између државних и приватних шума, корупцију у шумарству, са посебним акцентом на бесправне активности у области коришћења шума и промета бесправно посјеченог дрвета.

Влада је усвојила Извјештај о реализацији Програма газдовања шумама за 2018. годину. Тим поводом, Управа за шуме задужена је да обезбиједи пуну примјену програма и свих уговорених обавеза у дијелу реализације благовремене дознаке стабала, пријема и отпреме дрвних сортимената, као и континуирани мониторинг реализације свих концесионих уговора, годишњих уговора о коришћењу шума, обрачуна и наплате прихода, уз претходно обезбјеђење банкарских гаранција од стране концесионара и других корисника шума. Управа је задужена да, за предузећа која не испуњавају обавезе према концесионом уговору, покрене процедуру за раскид уговора.

Усвојена је Информација о предлогу Јавног огласа за достављање понуда за додјелу уговора за избор снабдјевача посљедњег избора и рањивих купаца за снабдијевање електричном енергијом и прихваћен текст Јавног огласа.

Влада је усвојила Информацију о праћењу реализације Уговора о закупу земљишта за изградњу соларне електране на локалитету Бриска Гора - Општина Улцињ и формирала Радни тим за праћење реализације Уговора закљученог 28. децембра 2018. године са Конзорцијумом Фортум и Електропривредном Црне Горе АД Никшић. Радни тим је задужен за бржу импелметацију свих основа Уговора, као и ажурно достављање података од обију страна, у циљу ефикасне реализације овог важног пројекта за енергетски и укупни економски развој Црне Горе.

Влада усвојила Информацију о реализацији пројекта "Реконструкција западне трибине фудбалског стадиона у Никшићу" с Предлогом уговора о реализацији пројекта. Циљ је оспособити стадион за утакмице репрезентација Црне Горе по стандардима Свјетске фудбалске федерације (ФИФА). Трошкови реконструкције у износу од 3,3 милиона еура биће предвиђени буџетом за 2020, 2021. и 2022. годину док ће 1,5 милион еура издвојити Фудбалски савез Црне Горе.

Усвојена су Правила о комуникацијама којима су први пут детаљно описане комуникационе процедуре Владе и министарстава са циљем даље професионализације комуницирања унутар и ван система, како би грађани били правовремено и тачно информисани о активностима Владе, а медији ажурно добијали тражене информације уважавајући право јавности да буде подробно информисана.

Премијер је упознао Владу о свом недавном састанку са представницима породица грађана Црне Горе који су отети 27. фебруара 1993. из воза бр. 671 код мјеста Штрпци.

Влада је задужила Министарство вањских послова да дипломатским путем иницира предузимање конкретних активности у циљу трагања и проналажења посмртних остатака путника те да се посредством дипломатско-конзуларних представништава укључи у процес праћења судских поступака који се воде пред надлежним органима Србије и Босне и Херцеговине као и да искаже заинтересованост да члановима породица жртава буде омогућено да прате судске процесе те да о активностима и резултатима редовно информише Кабинет предсједника Владе.

Комисија за нестала лица задужена је да, у року од 15 дана, информише Владу о активностима које је до сада предузимала.

Министарство правде је задужено да у сарадњи са Министарством рада и социјалног старања и Министарством финансија, размотри у року од 90 дана могућност доношења прописа којим ће се уредити права цивилних жртава чија су људска права повријеђена у оружаним сукобима и у вези са оружаним сукобима у периоду 1991-2001. година, са процјеном финансијског утицаја тог прописа.

Влада задужила Генерални секретаријат Владе да, у сарадњи са Генералним секретаром Скупштине Црне Горе, прибави информацију о реализацији Одлуке Скупштине Републике Црне Горе број 02-2552/10 од 19.10.1993. године, у вези са формирањем Истраживачко-документационог центра, који би се детаљније бавио прикупљањем свих релевантних чињеница у вези са овим случајем.

Чланови Владе су поздравили иницијативу и активности премијера Марковића на овом важном питању оцијенивши да је показан људски и одговоран политички однос који је за свако поштовање и похвалу.

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ