Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte ovlastio Tendersku komisiju da sa češko-crnogorskim konzorcijumom započne pregovore o prodaji Instituta „Dr Simo Milošević“

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte ovlastio Tendersku komisiju da sa češko-crnogorskim konzorcijumom započne pregovore o prodaji Instituta „Dr Simo Milošević“
Datum objave 29.03.2019 15:01 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, usvojio je danas, na XVI sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković, Izvještaj Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima javnog tendera za prodaju 56,4806 odsto akcijskog kapitala Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ A.D. Igalo i ovlastio Tendersku komisiju da sa Ponuđačem – konzorcijumom koji čine češka kompanija Philibert.a.s. i crnogorska Vile Oliva d.o.o započne pregovore o zaključenju ugovora o prodaji.

Ponuđena cijena za akcije je 10 miliona eura, dok investicioni program iznosi 27.944.380 eura (rekonstrukcija i modernizacija objekata, unapređenje usluga i dalji razvoj turističkih i medicinskih kadrova). Tenderom je predviđeno i da u ugovor bude inkorporirana izjava Ponuđača o bezuslovnom prihvatanju poštovanja uslova postojećih Kolektivnih ugovora (Opšteg, Granskog i Kolektivnog ugovora kod poslodavca), kao i izjavu da neće zatražiti njihovu izmjenu u periodu od najmanje tri godine od Dana zatvaranja transakcije.

Javni poziv za prodaju objavljen je 16. oktobra 2018. godine sa rokom za dostavljanje ponuda do 14. januara 2019. godine do 12:00 časova. Tendersku dokumentaciju su otkupila tri subjekta, ali je, kako je saopšteno na dan isteka roka, ponudu dostavio samo češko-crnogorski konzorcijum Philibert.a.s. i Vile Oliva d.o.o. Ponuda, je otvorena na sjednici Tenderske komisije održanoj 18. januara, a na sjednici održanoj 24. januara konstatovano je da Ponuda formalno ispravna odnosno da ispunjava uslove definisane Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera i Tenderskom dokumentacijom.

Vlasnici kapitala koji se prodaje su Vlada Crne Gore, Investiciono- razvojni fond Crne Gore, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore i Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je razmotrio Informaciju o potrebi zaključenja Aneksa ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta planinskog centra „Kolašin 1600“, Kolašin i donošenja Odluke o izmjeni Odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“, Kolašin sa Predlogom aneksa Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta planinskog centra „Kolašin 1600“, Kolašin, koji su dostavili Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Sekretarijat za razvojne projekte.

Usljed različitih podataka o geodetskim koordinatama Lokacije i smanjenja površine predmeta zakupa Vladi je predloženo da Usvoji Informaciju, utvdi Predlog odluke o izmjeni navedene Odluke i prihvati Predlog aneksa ugovora, te da ovlasti ministra održivog razvoja i turizma Pavla Radulovića da u ime Vlade potpiše Aneks.

Razmotrena je Informacija o ispunjenosti uslova za vraćanje treće bankarske garancije kompaniji „Global Ports Holdingu“ – kupcu akcija društva „Kontejnerski terminal i generalni tereti“ AD - Bar, koju je dostavilo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.

U Informaciji je navedeno da je Kupac dostavio činjenične nalaze u vezi sa Ugovorom o izvođenju radova na sanaciji i ojačanju konstrukcije južne obale Gata 1 i da je Revizorski odbor potvrdio nalaze zbog čega Savjet predlaže Vladi da konstatuje da je Kupac u sanaciju i ojačanje konstrukcije Južbe obale Gata 1 uložio 1.583.284,90 eura čime su se stekli uslovi da Kupcu bude vraćena bankarska garancija izdata na iznos od 450.000 eura.

Savjet je razmotrio Izvještaj o izvršenoj kontroli izvedenih radova i nivoa uloženih investicija, u skladu sa investicionim programom projekta „Portonovi“– Kumbor, Herceg Novi, za period od 01.01.2017. – 31.12.2018. godine, koji je dostavilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Predlaže se Vladi da usvoji Izvještaj u kojem je konstatovano da je kompanija Azmont u izjveštajnom periodu investirala 146.158.532,53 eura, a od početka realizacije investicije 329.882.782,02 eura.

Na osnovu predloga Komisije za imovinska pitanja, Savjet je donio mišljenja po zahtjevima kompanija Uniprom i Jadran Perast za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine.

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte se upoznao sa Informacijom Ministarstva finansija o realizaciji obaveza shodno zaključku Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte od 22. oktobra 2018. godine koji se tiču kompanije Vektra Boka.

FOTO: XVI sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte (1,26 MB)


SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE