Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Predsjednik Vlade na Premijeskom satu: Ulcinj vrlo brzo treba da zauzme mjesto u vrhu opština po stepenu razvijenosti

Predsjednik Vlade na Premijeskom satu: Ulcinj vrlo brzo treba da zauzme mjesto u vrhu opština po stepenu razvijenosti
Datum objave 24.04.2019 15:57 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Predsjednik Vlade Duško Marković rekao je danas da razvoj Ulcinja smatra značajnim za razvoj cijele Crne Gore te da Ulcinj vrlo brzo treba da zauzme mjesto u vrhu opština po stepenu razvijenosti.

„Razvojne perspektive te opštine izuzetne su, ne samo u crnogorskim okvirima, nego i šire. Tim prije, obavezni smo na odgovoran pristup i na državnom, i posebno na lokalnom nivou. A on mora biti ne samo administrativan, nego suštinski i domaćinski kad je u pitanju rješavanje razvojnih prioriteta jednog tako reprezentativnog grada. Dakle, država je u prethodnom periodu obezbijedila povoljne uslove za ulaganje u visoko-kvalitetne hotelske kapacitete, a njihovu atraktivnost smo dodatno podigli i nedavnim započinjanjem razvojnog programa ekonomskog državljanstva radi investiranja“ – rekao je predsjednik Vlade na Premijerskom satu. Ocijenio je da zavidna turistička tradicija Ulcinja predstavlja pouzdanu osnovu za privlačenje investitora sa jasnom vizijom i potencijalom te da Vlada želi takve investitore i to na upravo lokacijama nekadašnjih turističkih objekata „Galeb“, „Lido“ i „Jadran“.

Odgovarajući na pitanje potpredsjednika Skupštine Gencija Nimanbegua o planovima sa ove tri lokacije premijer je rekao da su sva tri do sada bila neuspješni primjeri potencijalnih razvojnih projekata.

Predsjednik Marković je pozdravio interesovanje poslanika Nimanbegua da se razgovara o izazovima u realizaciji ova tri projekta, koji po obimu očekivanih investicija imaju potencijala da budu razvojna prekretnica Ulcinja, kao i da obogate turističku ponudu i doprinesu zapošljavanju građana.

Rekao je da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma u prethodnom periodu detaljno informisalo o hronologiji postupanja i statusima realizacije ovih projekata. On je dalje naveo da je u cilju realizacije Zaključaka Vlade Crne Gore od 10. marta 2016. godine, angažovan pravni savjetnik koji je pripremio analizu obaveza ugovornih strana i preuzetih aktivnosti obje ugovorne strane u slučaju hotela „Galeb“, a kojom je dat pregled mogućih postupaka raskida ugovora, kao i pravne posljedice raskida. U nalazu Kontrolora vezanog za Ugovor o kupoprodaji hotela „Galeb“ se konstatuje da je kupac uplatio kupoprodajnu cijenu u iznosu od 5,7 miliona eura u skladu sa rokovima predviđenim Ugovorom, da je blagovremeno dostavio garancije i u potpunosti ispoštovao Socijalni program u iznosu od 1,7 miliona eura, ali da investiciju nije realizovao u skladu sa Investicionim planom zbog kašnjenja lokalne samouprave u obezbjeđivanju planskih pretpostavki za realizaciju projekta. Opština Ulcinj je prostorno – plansku dokumentaciju donijela tek poslije 6 godina od dana zaključenja Ugovora, što je onemogućulo kupca da investira Ugovorom utvrđeni iznos.

„Kada je u pitanju realizacija Ugovora o kupoprodaji Hotela „Lido“ na Velikoj plaži, nalazi Kontrolora potvrđuju da je kupac i u ovom slučaju u cjelosti uplatio kupoprodajnu cijenu u iznosu od 10,8 miliona eura u ugovorenom roku, da je ispoštovao Socijalni program, ali da investicija nije realizovana u skladu sa Investicionim planom, između ostalog zbog nerješavanja 75% ekološkog problema – kanala Port Milena“ – rekao je predsjednik Marković.

Po pitanju parnice koju Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom vodi pred Privrednim sudom u cilju raskida Ugovora o dugoročnom zakupu lokacije bivšeg hotela „Jadran“, pravosnažna presuda po ovom predmetu još nije donijeta – rekao je premijer dodajući da je uočena inertnost lokalne samouprave prilikom postupanja po preporukama Vlade u cilju uklanjanja objekata sa Rta Bratislava, kako bi se stvorili uslovi za turističku valorizaciju ovog lokaliteta.

„Država je u prethodnom periodu obezbijedila povoljne uslove za ulaganje u visoko – kvalitetne hotelske kapacitete, a njihovu atraktivnost je dodatno podigla i nedavnim započinjanjem razvojnog programa ekonomskog državljanstva radi investiranja“, istakao je premijer Marković i dodao da su u Ulcinju poželjni investitori sa jasnom vizijom i potencijalom, kao i to da će Vlada partnerski postupati prema svima koji su spremni da svoj kapital ulažu u održive razvojne projekte.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE