Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Održana V sjednica Savjeta za saradnju organa državne uprave i NVO

Održana V sjednica Savjeta za saradnju organa državne uprave i NVO
Datum objave 17.05.2019 13:30 | Autor MJU | Izvor: Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama

Ispis Štampaj stranicu


Peta sjednica Savjeta za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, kojom je predsjedavala ministarka javne uprave Suzana Pribilović,  održana je danas u Podgorici.

Savjet je usvojio Izvještaj o radu za 2018. godinu. U odnosu na status realizacije zaključaka i preporuka Savjeta, istaknuto je da su isti ohrabrujući, posebno u dijelu koji se odnosi na preporuke za efikasniju primjenu Zakona o nevladinim organizacijama (Službeni list Crne Goe, broj 39/11 i 37/17). 

Nakon sprovedene prve godine primjene novog modela raspodjele sredstava, a u skladu sa preporukom Savjeta, Ministarstvo javne uprave je, u saradnji sa projektom ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i NVO’’ , sprovelo evaluaciju postupka procjenjivanja projekata/programa NVO na konkursima državne uprave. Cilj ove evaluacije je sveobuhvatno sagledavanje glavnih izazova u sprovođenju konkursa u 2018. godini, i pripreme za sprovođenje modela finansijske podrške projektima/programima NVO u budućem periodu.
Ovim povodom, Savjet je usvojio Izvještaj o sprovedenoj evaluaciji  postupaka procjene programa/projekata NVO na konkurse organa državne uprave u 2018. godini i preporučio da se zaključci i predozi iz Izvještaja koriste u cilju sačinjavanja preporuka Analize efekata primjene Zakona o nevladinim organizacijama, koju priprema Ministarstvo javne uprave.

Razmatrajući sadržaj finansijskih iskaza NVO koji se dostavljaju prilikom apliciranja na konkurse organa državne uprave, Savjet je preporučio da se sadržaj obuka o standardima finansiranja projekata i programa NVO iz javnih izvora, koje realizuje Ministarstvo javne uprave u saradnji sa Upravom za kadrove, upotpuni uputama za kvalitetniju evaluaciju finansijskih iskaza NVO (bilansa stanja i bilansa uspjeha) od strane članova komisija za raspodjelu. 

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE