Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Predsjednik Vlade Duško Marković na Premijerskom satu: Plan racionalizacije javne uprave i većina mjera Fiskalne konsolidacije daju rezultate

Predsjednik Vlade Duško Marković na Premijerskom satu: Plan racionalizacije javne uprave i većina mjera Fiskalne konsolidacije daju rezultate
Datum objave 28.05.2019 13:48 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Plan optimizacije javne uprave djeluje, ukupna zaposlenost u javnoj upravi je smanjena za 1,4 odsto po podacima iz decembra 2018, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u 2018. godini, budžetski izdaci za bruto zarade u okviru centralnog budžeta su smanjeni na oko 10 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je u skladu sa projekcijom Fiskalne strategije, a Zakonom o budžetu za 2019. godinu planirano je njihovo smanjenje na nivo ispod 10 odsto BDP-a dok je novom organizacijom državne uprave, koja je u primjeni od 1. januara ove godine, smanjen broj organa uprave sa 35 na 29, pri čemu nije ugrožen kapacitet uprave kao servisa građana – rekao je predsjednik Vlade Duško Marković na premijerskom satu u odgovoru na pitanje Poslaničkog kluba Socijaldemokratske partije da ocijeni politiku Vlade u oblasti racionalizacije javne uprave.

Premijer je rekao da Plan optimizacije ne podrazumijeva otpuštanje zaposlenih na uštrb kvaliteta pružanja javnih usluga već da je riječ o procesu koji će zahvaljujući dobrom planiranju u optimalnom roku dovesti do povećanja kvaliteta rada uz racionalizaciju poslova, i relokaciju zaposlenih iz uprave u privredu, i druge djelatnosti, a u skladu sa najboljom praksom i potrebama građana.

Odgovarajući na drugi dio pitanja da ocijeni činjenicu da je u 2018. godini naplaćeno 20 miliona eura akciza na duvanske proizvode manje nego u 2017. predsjednik Vlade je rekao da su ukupni prihodi od akciza u 2017. godini bili za oko 10 miliona eura veći od onoga što je planirano Fiskalnom strategijom i da je prema uporednim podacima Ministarstva finansija za 2017. i 2018. godinu, došlo do smanjenja obima prodaje duvanskih proizvoda za 43 odsto, a da su prihodi budžeta od akciza smanjeni za 27% u prvih 6 mjeseci 2018. godine.

„Mi nemamo čarobni štapić kojim bismo stvari promptno činili boljim. Realno je da neke mjere prevaziđu očekivane rezultate, kao i da ih neke uopšte ne ostvare“ – rekao je predsjednik Vlade Duško Marković dodajući da je zbog toga Vlada pad projektovanih prihoda doživjela kao signal da mijenja akcizne instrumente – pa se pristupilo modifikaciji akcizne politike na duvan i duvanske proizvode, kao i na gazirana pića sa dodatkom šećera.

Prema podacima Ministarstva finansija, obim prodaje duvanskih proizvoda za prva četiri mjeseca 2019. godine iznosi 176,54 t i u odnosu na isti period prethodne godine (131,52 t), veći je za 34,23%. Takođe, podaci o količini poručenih akciznih markica za prva četiri mjeseca 2019. godine pokazuju da je u odnosu na isti period prošle godine poručeno oko 32% više akciznih markica.

„Ukupni prihodi od akciza u 2018. godini iznosili su 221 miliona eura, što, prema preliminarnim podacima o izvršenju budžeta 2018. godinu, predstavlja niže ostvarenje od plana za oko 11,5 miliona eura. Dakle, redefinisanjem akcizne politike, zaustavljen je pad naplate prihoda po ovom osnovu i stvorene pretpostavke za rast prometa na tržištu duvanskih proizvoda“ – rekao je predsjednik Vlade Duško Marković odgovarajući na pitanje Kluba poslanika Socijaldemokratske partije.

Premijer je rekao da se pokazalo da su mjere Fiskalne konsolidacije dobro izbalansirane, što potvrđuju ojačana pozicija Crne Gore na međunarodnim finansijskim tržištima, snažan ekonomski rast od blizu 5% godišnje i značajan rast zaposlenosti.

Odgovarajući poslaniku Rašku Konjeviću predsjednik Vlade je pozdravio njegovo posvećeno i pedantno praćenje rada Ministarstva finansija.

„Lično to cijenim, a siguran sam i da u Ministarstvu finansija odgovorno analiziraju vaše primjedbe i upozorenja. Ali ipak, složićemo se da je vaša pozicija lagodnija u odnosu na nas u administraciji koji kreiramo ekonomsku politiku, jer ona nosi odgovornost i zahtijeva temeljan pristup u svakom satu i danu našeg profesionalnog angažmana. Zbog toga želim da ovaj dijalog bude i podsticaj cijeloj opoziciji da procese ne tretira samo negativno, već sveobuhvatno, sa njihovim i lošim i dobrim efektima, i da na taj način doprinosi rješavanju izazova“ – zaključio je premijer Duško Marković.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE