Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Predsjednik Marković na Premijerskom satu: Sistem Socijalnog kartona donio značajne benefite i građanima i Državi

Predsjednik Marković na Premijerskom satu: Sistem Socijalnog kartona donio značajne benefite i građanima i Državi
Datum objave 28.05.2019 16:39 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Download Download


“Uvjeren sam da je sistem jak onoliko koliko je efikasno spreman da odgovori na očekivanja onih kojima je podrška najpotrebnija. Jedan od modela snaženja te komponente naših institucija jeste uvođenje Socijalnog kartona koji je, kako ste i sami evidentirali, sada u II fazi implementacije”, rekao je premijer Duško Marković, odgovarajući u Skupštini Crne Gore na pitanje poslaničkog kluba Socijaldemokrata i Liberalne partije, Borisa Mugoše u okviru Premijerskog sata.

“Prva faza je obuhvatila optimalnu primjenu zakonskih i institucionalnih rješenja u oblasti materijalnih davanja, uključujući automatsku razmjenu podataka sa devet drugih sistema socijalne zaštite, i prava iz boračko invalidske zaštite” – podsjetio je premijer Marković.

Premijer je naglasio da druga faza omogućava centrima za socijalni rad pružanje tridesetak socijalnih usluga po principu “jednog šaltera”, i dodao: “Danas sa sigurnošću možemo reći da je sistem Socijalnog kartona donio značajne benefite i građanima i Državi, omogućio brojne olakšice, uštedio vrijeme i novac koji je ranije bio neophodan za pribavljanje brojnih potvrda i uvjerenja.”

On je naveo da je prije uvođenja Socijalnog kartona, u cilju ostvarivanja prava na materijalno obezbjeđenje i dječji dodatak – četvoročlana porodica bila u obavezi da dostavi čak trideset dvije potvrde pribavljene od drugih državnih organa. Iste te potvrde građani su morali ponovo podnositi na svakih šest mjeseci da bi nastavili da ostvaruju ova prava, što je za godinu dana čak 96 dokumenta.

Predsjednik Vlade je podsjetio da od 2015. godine, od kada je uveden Socijalni karton građani na uvid daju samo ličnu kartu, a ostala dokumenta se pribavljaju automatski.

“Uvođenjem ovog sistema izvršena je detaljna revizija oko 60.000 korisnika, i tom prilikom eliminisan je značajan broj materijalnih davanja nastalih kao posljedica zloupotreba od strane tadašnjih korisnika. Samo po tom osnovu u perodu jun 2014. – januar 2016. godine ostvarena je budžetska ušteda od 2,6 miliona eura. Ilustrativan je podatak da smo korišćenjem ovog Sistema sada u mogućnosti da ostvarimo automatski obračun i realizaciju oko 84.000 pojedinačnih rješenja mjesečno. Vjerujem da ne treba trošiti riječi na uštede i racionalizaciju resursa tj. utrošenog vremena i finansijskih sredstava za angažovanje službenika” – rekao je Premijer.

Govoreći o specifičnosti ovog sistema koji omogućava jednostavan uvid u eventualno višestruka socijalna davanja koja su suprotna zakonu, predsjednik Marković je rekao da se time smanjuje prostor za zloupotrebe, a sistem socijalne zaštite postaje efikasniji, pravedniji i dostupniji za one koje Zakon prepoznaje kao nosioce prava na različite vidove socijalne podrške.
Izražavajući uvjerenje da je uvođenjem Socijalnog kartona obezbijeđeno vođenje kvalitetne, pravedne i efikasne socijalne politike i to kroz implementaciju najnovijih informacionih tehnologija, predsjednik Marković je zaključio:

“Na kraju bih sa potpunom sigurnošću dao ocjenu da je u dosadašnjem periodu primjene Socijalni karton zaista ispunio očekivanja i značajno uticao na kvalitetnije pružanje usluga u oblasti socijalne zaštite, a samim tim i na uspješno sprovođenje strukturne reforme sistema socijalne zaštite.“

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE