Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Koordinacioni tim Vlade: Nastaviti odlučno u spriječavanju bespravnih aktivnosti u šumarstvu

Koordinacioni tim Vlade: Nastaviti odlučno u spriječavanju bespravnih aktivnosti u šumarstvu
Datum objave 04.07.2019 15:19 | Autor MPRR | Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Ispis Štampaj stranicu


Saopštena je osnovana sumnja da su pojedini službenici Područne jedinice Uprave za šume u Pljevljima napravili niz propusta kod dodjele drvne mase sa trase dalekovoda Pljevlja - Čevo zbog čega je Koordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu cjelokupnu dokumentaciju o tom slučaju proslijedio Odsjeku za privredni kriminalitet CB Pljevlja koji će u saradnji sa nadležnim tužiocem sprovesti neophodne radnje. 

Ovaj slučaj kao i ostali koji su otkriveni i procesuirani u prethodnom periodu kao rezultat rada Koordinacionog međuresorskog tima za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu bili su tema novog zajedničkog sastanka održanog u Pljevljima. Predstavnici tima na čelu sa državnim sekretarom za šumarstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Milosavom Anđelićem, analizirali su ostvarene rezultate na planu zaštite šuma, sa posebnom pažnjom na dinamiku procesuiranja pokrenutih prijava protiv počinilaca bespravnih aktivnosti, uzurpacija od strane nadležnih organa.

Poseban fokus je bio usmjeren na područne jedinice Pljevlja, Mojkovac i Kolašin u kojima su u prethodnom periodu bile izražene i otkrivene bespravne sječe, a o kojima je javnost u kontinuitetu informisana. Koordinacioni tim je na sastanku, takođe, upoznat i sa nalazom Komisije koju je formirao direktor Uprave za šume Nusret Kalač sa zadatkom da utvrdi stanje šuma na području PJ Mojkovac na lokalitetima Petrovića Omar i Crvena lokva gdje je konstatovana bespravna siječa od 367,67 metara kubnih na tom području. I u tom pravcu, kako je poručeno, podnijeće se odgovarajuće prijave protiv odgovornog službenika Uprave za šume i koncesionara koji je vršio sječu na tom prostoru.

I ovaj put je bilo riječi o slučaju davanja koncesije preduzeću iz Pljevalja koje je u vrijeme dobijanja predmetne koncesije imalo višegodišnju blokadu žiro računa od više od 2 miliona eura. Takođe je ukazano na potrebu preduzimanja mjera za slučajeve tri koncesije na prostoru PJ Kolašin gdje su evidentni propusti nadležnih službenika koji su omogućili da se posiječe višestruko veća količina drvne mase od ugovorene i to bez prateće planske dokumentacije. U prvom slučaju se radi o konesionaru koji je po konkursu dobio na korišćenje 8.400 m3 a iskoristio je 43.252 m3. Drugo preduzeće je po konkursu dobilo na korišćenje 24.122 m3, a iskoristio je 29.474 m3. Sa trećim preduzećem ugovorena je sječa od preko 6.000 m3 bez planske dokumentacije.

Na sastanku je ocijenjeno da i pored svih napora na suzbijanju nelegalnih radnji u šumama i mjera na uređenju ove oblasti, prostor nezakonitim radnjama u šumama ostavlja neadekvatna, odnosno blaga kaznena politika koja se sprovodi po prijavama za učinjene teže povrede radne dužnosti.

Tema sastanka u Pljevljima bila je i zaštita šuma od požara, imajući u vidu da je zbog visokih temperatura u ovom periodu godine povećana opasnost od njihove pojave. Dogovoreno je da se u Upravi za šume uspostave cjelodnevna dežurstva, kako bi se u saradnji sa Direktoratom za vanredne situacije uspostavilo efikasno praćenje terena i preventivno i pravovrmeno reagovalo na planu zaštite šuma od požara.

PR Služba Minitarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja