Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Saopštenje sa 133. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 133. sjednice Vlade Crne Gore
Datum objave 05.09.2019 17:45 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore je na 133. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, utvrdila Prijedlog zakona o računovodstvu u javnom sektoru sa Izvještajem s javne rasprave kojim se, u cilju boljeg upravljanja javnim finansijama, uređuje način i organizacija vođenja računovodstva u javnom sektoru, finasnijska izvještavanja i druga pitanja od značaja u ovoj oblasti.

Usvojena je Informacija o formiranju poligona za potrebe Vojske Crne Gore na lokaciji Sinjajevina. U raspravi je istaknuto da lokalno stanovništvo, uprkos politizaciji teme, izražava punu podršku ovom projektu kao i svim ostalim projektima koji uključuju Vojsku Crne Gore. Vlada je iskazala punu odlučnost u realizaciji ovog projekta kao i drugih projekata koji su interes nacionalne bezbjednosti Crne Gore i bezbjednosti svih građana.

Vlada je usvojila Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Skrbuša“ na dijelu vodotoka Skrbuša, donijela Odluku o davanju koncesije, prihvatila Ugovor o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Skrbuša“ i ovlastila Dragicu Sekulić, ministarku ekonomije da, u ime Vlade Crne Gore, potpiše Ugovor sa privrednim društvom „Hydro Logistics“ doo, Podgorica. U skladu sa Zakonom, Ministarstvo ekonomije je 2017. godine donijelo Rješenje kojim je tom privrednom društvu izdata energetska dozvola za izgradnju male hidroelektrane, instalisane snage 900 kW i procjenjene godišnje proizvodnje od 3,43 GWh na dijelu vodotoka Skrbuša, u KO Trunića do, Opština Kolašin na osnovu energetske dozvole.

Takođe, Vlada je usvojila Izvještaj o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Bare Kraljske“ na dijelu vodotoka Vranještica, donijela Odluku o davanju koncesije, prihvatila Ugovor o koncesiji i ovlastila ministarku ekonomije da, u ime Vlade Crne Gore, potpiše Ugovor sa privrednim društvom “PM Hydra” doo, Podgorica. Rješenjem Ministarstva ekonomije iz 2017. godine, tom privrednom društvu je izdata energetska dozvola za izgradnju male hidroelektrane instalisane snage 995 kW i procijenjene godišnje proizvodnje 3,35 GWh, „Bare Kraljske“ na dijelu vodotoka Vranještica, u Opštini Kolašin.

U raspravi povodom ove dvije tačke dnevnog reda naglašeno da je čitav postupak sproveden po zakonskoj proceduri predviđenoj za izgradnju energetskih objekata za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 MW.

Vlada je usvojila Informaciju o pregovorima sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) u vezi sa zaključenjem Ugovora o zajmu za dodatno finansiranje projekta Reforme poreske administracije, kao i zaključenju Amandmana Ugovora. Vlada je donijela zaključke kojima su prihvaćeni predloženi ugovori. Uslovi za zaključenje aneksa ili dodatnog ugovora za finansiranje projekta Reforme poreske administracije obezbijeđeni su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu. Kreditni aranžman u ukupnom iznosu od 4,8 miliona eura biće zaključen na period od 24,5 godina, koji će uključivati i 4,5 godina grejs perioda, sa kamatnom stopom Eurbor, uvećan za fiksnu kamatnu marginu koja u ovom trenutku iznosi 1.05 odsto.

Radi održavanja i daljeg unapređenje kvaliteta usluga u vazdušnoj plovidbi, donijeta je Odluka o načinu obračuna terminalne naknade za korišćenje usluga u vazdušnoj plovidbi. Ovim dokumentom se utvrđuje način obračuna terminalne naknade, odnosno određivanje visine jedinice terminalne naknade na 135 eura za vazduhoplove čija je maksimalna certifikovana masa na polijetanju manja od deset metričkih tona, odnosno na 260 eura za vazduhoplove čija maksimalna certifikovana masa na polijetanju iznosi deset i više metričkih tona.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje podajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu. Izmjenama se pristupilo usljed raskida dugogodišnjih koncesionih ugovora na prostoru područne jedinice Pljevlja, čime se raspoloživa bruto drvna masa, putem javnog oglašavanja nudi potencijalnim kupcima, koji se bave i koji su registrovani za bavljenje djelatnostima iz oblasti šumarstva i drvoprerade.

Usvojena je Informacija o povećanom riziku od pojave naročito opasne zarazne bolesti afričke kuge svinja u Crnoj Gori. Vlada je u cilju prevencije i suzbijanja ove bolesti koja nikada nije zabilježena na teritoriji naše zemlje, zadužila nadležne institucije da preduzmu niz mjera za blagovremeno i efikasno djelovanje.

Vlada je u okviru kadrovskih pitanja imenovala donedavnu šeficu Stalne misije Crne Gore pri NATO-u Draganu Radulović na dužnost savjetnice predsjednika Vlade za vanjsku i bezbjednosnu politiku. Na dužnost generalnog konzula Crne Gore u Istanbulu imenovan je Selim Lika, dosadašnji generalni direktor Generalnog direktorata za konzularne poslove Ministarstva vanjskih poslova. Za poslovnog direktora JU Muzički centar Crne Gore imenovan je Željko Šofranac.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

FOTO: https://flic.kr/s/aHsmGJ86QQ