Мања слова Већа слова РСС

Питајте Владу

 

Пријава злоупотребе службених возила

 

Саопштење са 134. сједнице Владе Црне Горе

Саопштење са 134. сједнице Владе Црне Горе
Датум објаве 12.09.2019 17:30 | Аутор СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу


Влада Црне Горе је на данас одржаној 134. сједници, којом је предсједавао потпредсједник Владе за економску политику и финансијски систем Милутин Симовић, донијела Стратегију реформе правосуђа 2019-2022, с Предлогом акционог плана за имплементацију Стратегије (за период 2019-2020). Доношењем ових аката наставља се са спровођењем реформских приоритета утврђених у преговарачком процесу за поглавље 23, кроз дефинисане оперативне циљеве: јачање независности, непристрасности и одговорности правосуђа; јачање ефикасности правосуђа; црногорско правосуђе као дио европског правосуђа; јачање доступности, транспарентности и јавног повјерења у правосуђе; као и развој Министарства правде, Центра за обуку, адвокатуре, нотаријата, јавних извршитеља и судских вјештака.

Донијета је одлука о измијени и допуни састава Црногорске комисије за сарадњу са Републиком Албанијом у водопривредним односима. Државни секретар Министарства одрживог развоја и туризма Саша Радуловић именован је умјесто преминулог члана проф. др Мићка Радуловића. За чланицу Комисије именована је и извршна директорица Невладине организације „Греен Хоме” Наташа Ковачевић.

Влада је у оквиру расправе по овој тачки дневног реда констатовала да надлежни органи Републике Албаније нијесу благовремено, адекватно ни аргументовано одговорили на захтјеве Црне Горе о изјашњењу о могућем прекограничном утицају пројекта изградње малих хидроелектрана на ријеци Цијевни у Републици Албанији. Исказана је одлучност да Црна Гора, настављајући да његује пријатељске и добросусједске односе као један од темеља наше вањске политике, додатно покрене све расположиве механизме дефинисане међународним конвенцијама, директивама и протоколима који су обавезујући за све државе потписнице ових међународних аката и које на до краја јасан начин уређују међународне водне односе.

Закључено је да ова тема буде актуелизована на предстојећој сједници Међудржавне комисије Црне Горе и Републике Албаније за сарадњу у водопривреди која је заказана за 19. септембар.

Током расправе исказана је опредијељеност Црне Горе за поштовање свих стандарда у управљању водама како са аспекта потенцијалне изградње нових енергетских капацитета тако и са аспекта валоризације водних ресурса који припадају Црној Гори, а који су дужи низ година у функцији производње електричне енергије у сусједној Босни и Херцеговини.

Влада је донијела Одлуку о броју студената за упис на постдипломске специјалистичке студијске програме Универзитета Црне Горе за студијску 2019/2020. године који се финансирају из Буџета Црне Горе и дала сагласност на Конкурс за упис на постдипломске специјалистичке студијске програме Универзитета Црне Горе за студијску 2019/2020. годину. Одлуком је за упис на постдипломске специјалистичке студијске програме предвиђено 1.343 мјеста за студенте који ће се финансирати из Буџета. Влада је сагласна и са приједлогом Универзитета Црне Горе да се, у циљу имплементације принципа афирмативне акције, повећа укупан број мјеста на сваком студијском програму за 1 одсто.

Донијета је Одлука о изради Урбанистичког пројекта „Туристичка зона Лепетане“, општина Тиват. Урбанистички пројекат представља плански основ за коришћење потенцијала, одрживи развој, очување, заштиту и унапријеђивање тог подручја. Преструктурирањем постојеће војне зоне за потребе туризма обезбиједиће се боља валоризација простора, чија будућа намјена и начин коришћења морају бити у складу са потребама града и непосредног окружења. Програмским задатком је предвиђено да тај простор има искључиво туристичку намјену, са туристичким комплексом, спортским површинама и мањим кампом.

Влада је донијела Одлуку о изради Детаљног урбанистичког плана „Пињеш – Борова шума“, општина Улцињ. Циљ израде ДУП-а је да се кроз анализу планираних садржаја, у складу са развојним потребама, понуде планска рјешења којима би се створили предуслови за градњу нових капацитета ексклузивног туризма и туристичких вила, као и максимално очување и уклапање виталног и функционалног зеленила у нова урбанистичка рјешења.

Такође, донијета је Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана „Хотели и виле високе категорије“, Пињеш, општина Улцињ. И на овој локацији предвиђена је претежно туристичка намјена простора, са планским рјешењима за изградњу објеката високе категорије.

Програмским задацима постављен је захтјев да визија развоја простора у обухвату ових планских докумената прати визију развоја општине Улцињ, на принципима рационалне употребе земљишта и одрживог развоја. Као посебни циљеви, дефинисани су очување и унапређење идентитета простора – очување и одрживо коришћење културног наслеђа, препознавање елемената и вриједности пејзажа и одрживо коришћење заштићених подручја природе.

Влада је на предлог Савјета за приватизацију донијела Одлуку о допунама Плана приватизације. На основу Иницијативе Инвестиционо-развојног фонда Црне Горе (ИРФ) предлаже се да у овогодишњи План приватизације буде уврштена и продаја 16,65 одсто, односно 748 акција акционарског друштва „Котор – пројект” А.Д. Котор које су у власништву ИРФ-а.

Усвојен је и Извјештај о раду Савјета за приватизацију и капиталне пројекте са Извјештајем о реализацији Плана приватизације за период јануар - јун 2019. године који садржи кључне активности Савјета и резултате спровођења Плана приватизације у првом полугодишту ове године.

Усвојена је Информација о откупу јагњади и инструкција о евиденцијама откупа и плаћања ПДВ-а за 2019. годину. Приликом представљања Информације наведено је да се спровођењем овог Програма ствара могућност да, с једне стране, пољопривредни произвођачи реализују тржишни вишак јагњади, а с друге, да се пензионери по повољним цијенама снабдију квалитетним производом.

Влада је прихватила Предлог за уступање покретних ствари – теренских моторних возила општинама Жабљак, Шавник, Пљевља, Мојковац и Петњица на трајно коришћење без накнаде за потребе функционисања Агробизнис инфо центара. Ради унапређења ефикасности и квалитета реализације мјера аграрне политике и савјетодавних послова у пољопривреди, агробизнис инфо центри основани су споразумима закљученим између Министарства пољопривреде и руралног развоја и ових општина, као локалне савјетодавне канцеларије. Оцијењено је да ће теренска моторна возила, неопходна за обилазак удаљених руралних подручја, произвођачима додатно приближити стручну помоћ савјетодавних служби.

Усвојена је Информација о реализацији Програма подстицанај центара изврсности. У расправи је наглашено да је Министарство науке, на основу резултата конкурса из 2018/2019. године, спроведеног поступка двостепене међународне независне експертске евалуације и предлога Савјета за научноистраживачку дјелатност, одлучило да започне преговоре о финансирању два прворангирана центра – програм Универзитета Доња Горица, под називом: „Центар изврсности за дигитализацију процјене ризика безбједности хране и прецизну сертификацију аутентичности прехрамбених производа - ФоодХуб“ и програм Института за физикалну медицину, рехабилитацију и реуматологију „Др Симо Милошевић“ Игало, под називом: „Центар изврсности за биомедицинска истраживања – ЦЕБИМЕР“. Укупна вриједност ова два пројекта је око 2,5 милиона еура, док је суфинансирање из Буџета 1,8 милиона еура за три године.

Влада је дала сагласност за кандидатуру Боксерског савеза Црне Горе за организацију Европског првенства за младе 2020. године у Црној Гори.

У расправи је истакнуто да се очекује да би организовање и овог такмичења допринијело афирмацији и спорта и даљој промоцији наше земље, као што је то био случај приликом успјешних организација ранијих међународних спортских манифестација.

Усвојена је и Информација о одређивању тематског оквира Годишњег пројектног конкурса у 2019. години из Програма „Креативна Црна Гора: Идентитет, имиџ, промиција“. Тим поводом, Влада је задужила Министарство културе да реализује Годишњи пројектни конкурс у 2019. години чији се тематски оквир односи на сектор креативних индустрија са темама: разноликост културног израза, модни дизајн и дизајн текстила, дизајн и развој видео игрица као, дизајн и развој мобилних апликација у функцији културе као и на научно-истраживачке пројекте из области црногорске културне историје, црногорских студија културе, историје и теорије умјетности Црне Горе. Конкурс ће бити отворен 30 дана од дана објављивања, а Министарство културе ће обезбиједити 80.000 еура, колико је и планирано буџетом Програма у 2019. години.

Настављајући са праксом коју је на почетку мандата покренуо премијер Душко Марковић, Влада је из Текуће буџетске резерве додијелила 6.000 еура породици Сеаде и Адиса Чоковић, по 2.000 еура за свако од троје дјеце рођених 3. јула.

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ