Мања слова Већа слова РСС

Питајте Владу

 

Пријава злоупотребе службених возила

 

Саопштење са 135. сједнице Владе Црне Горе

Саопштење са 135. сједнице Владе Црне Горе
Датум објаве 19.09.2019 17:39 | Аутор СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу


Влада Црне Горе је на 135. сједници, којом је предсједавао премијер Душко Марковић, оцијенила да је након учесталих случајева помора рибе у ријекама који су настали као последица испуштања различитих отпадних вода стање на водотоцима алармантно те да изискује хитно системско дјеловање како би институционалним и координираним активностима и мјерама били спријечени нови инциденти. Усвојивши Информацију о деградацији риболовних вода (ријеке, ријечни рукавци, природна и вјештачка језера, канали, потоци, акумулације и друге воде у којима живе рибе и други водени организми) насталих испуштањем отпадних вода и одлагањем различитих врста отпада Влада је прихватила предлог Министарства пољопривреде и руралног развоја да се за дефинисање стандарда и хитно и синхронизовано дјеловање формира посебна радна група и то од представника Министарства пољопривреде и руралног развоја, Министарства одрживог развоја и туризма, Управе за инспекцијске послове, Управе полиције, Државног тужилаштва и основних судова, надлежних лабораторија за испитивање и анализе, Савеза спортско риболовних организација, представника науке, заједнице општина, Привредне коморе, цивилног сектора и других релевантних институција. Инвестиционо-развојни фонд је задужен да креира посебну кредитну линију за привредне субјекте који инвестирају у изградњу постројења за пречишћавање.

Влада је утврдила Предлог закона о измјенама и допунама Закона о тајности података којим се овај Закон усаглашава са Законом о државној управи, прописују се надлежности органа у поступку издавања дозвола за приступ тајним подацима за запослене у Министарству одбране и Војсци Црне Горе и коригују се поједине одредбе важећег Закона ради прецизнијег тумачења и примјене. У предложеном тексту прихваћене су, у односу на претходну верзију Предлога закона, примједбе дијела цивилног сектора које се тичу основа за проглашавање података тајним: Из ранијег текста уклоњена је одредница да основ проглашавања податка тајним може бити и штетна посљедица за остваривање функције органа. Усљед организационих и кадровских промјена, а у циљу несметаног функционисања и веће ефикасности у раду, донијета је Одлука о измјени Одлуке о образовању Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област правне тековине Европске уније која се односи на преговарачко поглавље 24 – Правда, слобода и безбједност. Поред тога, у складу с инклузивним и отвореним приступом, у рад групе су укључени и представници невладиног сектора на основу јавног позива који је у јулу 2019. године расписала Канцеларија за евопске интеграције.

Влада је усвојила Двадесетдруги квартални извјештај о укупним активностима у оквиру процеса интеграције Црне Горе у Европску унију за период април – јун 2019, који садржи преглед најважнијих активности које се односе на политички дијалог Црне Горе с Европском унијом, преговоре о приступању, информисање јавности о процесу приступања, активности Одбора за европске интеграције Скупштине Црне Горе, спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању, усклађивање домаћег с евроспким законодавством и Инструмент за претприступну подршку – ИПА. Ради редовног и свеобухватног информисања и размјене мишљења о актуелним темама и изазовима преговарачког процеса, Извјештај се просљеђује члановима Одбора за европске интеграције Скупштине Црне Горе.

Усвојена је Информација о стању у сектору прерађивачке индустрије. У расправи је наведено да је у јулу текуће године у индустријској производњи забиљежен раст за 5 одсто виши у односу на исти мјесец претходне године, као резултат раста у свим секторима индустрије, при чему прерађивачка индустрија биљежи годишњи раст од 3,3 одсто. Истакнуто је и да се имплементацијом разноврсних националних програма подршке за развој прерађивачке индустрије и предузетништва, у виду подстицаја за директне инвестиције и модернизацију прерађивачке индустрије, развој зелене економије, дигитализације, развој кластера, у комбинацији са програмима у области образовања, науке, истраживања и иновација, тржишта рада, а потпомогнуто расположивим средствима из програма ЕУ, ИПА и другим донаторским програмима, стварају услови за повећање конкурентности овог изузетно важног сектора економије.

Влада је усвојила Информацију о покретању поступка за додјелу концесије за лучке услуге у акваторијуму луке Бар, са предлогом Концесионог акта и Уговора о концесији. У акваторијуму луке Бар, наведене лучке услуге већ обавља “Оцеан Монтенегро” доо у својству Концесионара, почев од 2010. године, а концесија је додијељена на период од 30 година. Имајући у виду да је у протеклом периоду повећан број бродова односно претовара терета, увођењем нових концесионара омогућиће се још већи ниво пружања квалитетних, специјализованих и интегрисаних услуга свим корисницима. Додјелом концесије за лучке услуге, сагласно свим домаћим и међународним прописима и стандардима, доприноси се повећању сигурности, безбједности и квалитету услуга у овој области.

Усвојена је Информација о потреби унапређења рада Савјета за бригу о лицима са инвалидитетом. У складу са препоруком Комитета УН за права особа са инвалидитетом да државе потписнице одреде једно или више средишта унутар Владе за питања која се тичу спровођења Конвенције о правима особа са инвалидитетом, како би се успоставио механизам координације који ће олакшати спровођење мјера у различитим секторима и на различитим нивоима, донијет је закључак којим се задужује Министарство рада и социјалног старања да припреми Приједлог одлуке о формирању Савјета за бригу о лицима са инвалидитетом. Одлуком ће се Савјет конституисати као тијело на нивоу Владе, гдје ће чланови бити министри ресорних министарстава, као и представници невладиног сектора.

Влада је усвојила Извјештај о реализованим активностима у области развоја националног бренда. У Извјештају је наведено да је међународни Јавни конкурс за избор логотипа и слогана националног бренда Црне Горе који је био отворен до 04. јула 2019. године пристигло 24 конкурсних рјешења, од којих, по оцјени Комисије, ни једно није задовољило постављене критеријуме. Имајући у виду значај националног бренда за позиционирање Црне Горе у међународним оквирима, укључујући инострана улагања, туристичке посјете, политичка партнерства, тражњу домаћих производа на иностраном тржишту и бројне друге области, Влада је задужила се Министарство економије да, до краја септембра 2019. године, понови јавни конкурс, као и да повећа износ награде са 10 000 на 50 000 еура.

Усвојен је и Други извјештај о реализованим активностима на припреми учешћа Црне Горе на Свјетској изложби Еxпо 2020 Дубаи. Влада је данијела Одлуку о измјенама Одлуке о отпремнини у случају споразумног престанка радног односа запослених у јавном сектору. Измијењеном Одлуком обрачунати износ отпремнине исплаћује се у нето износу односно не умањује се за проценат пореза који је у висини у просјеку 11 одсто обрачунатог износа.

Усвојена је Информација о е-петицији „Сачувајмо Сињајевину - прогласимо Сињајевину заштићеним подручјем и парком природе”. Влада није прихватила е-Петицију с обзиром на то да је Просторним планом Црне Горе дефинисано да се избор и одређивање комплекса и локација неопходниих за функционисање система одбране врши на основу законских и стратешких докумената који регулишу област одбране Црне Горе те да је, у складу са Законом о одбрани, Влада донијела Стратегијски преглед одбране и Дугорочни план развоја одбране 2019-2028 којим је, између осталог, дефинисано да је један од кључних приоритета Министарства одбране, да се на локацији која се налази на планини Сињајевина, формира војни полигон који мора да обезбиједити услове за тактичке вјежбе јединица до ранга батаљона и бојна гађања пјешадијским наоружањем и артиљеријским оруђима Војске. Истакнуто је да Министарство одбране Црне Горе нема намјеру да на простору Сињајевине гради инфраструктурне објекте, те да би биле отклоњене било какве сумње у евентуална загађења, Министарство ће у сарадњи са надлежним и акредитованим институцијама, обезбједити транспарентан систем мониторинга животне средине.

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ