Biblioteka Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Zahtjev za IMENOVANJE NOTARA
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Zahtjev za IMENOVANJE NOTARA
Zahtjev/Obrazac za IMENOVANJE NOTARA
Verzija 1.0 Objavljeno: 21.01.2022. 12:42
Preuzmidocx72 KB
Godišnji plan nadzora u sudovima za  2022. godinu
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Godišnji plan nadzora u sudovima za 2022. godinu
Godišnji plan nadzora u sudovima za 2022. godinu
Verzija 1.0 Objavljeno: 21.01.2022. 11:32
Preuzmipdf797 KB
Godišnji plan nadzora nad zakonitošću obavljanja poslova notara i Notarske komore u 2022. godini
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Godišnji plan nadzora nad zakonitošću obavljanja poslova notara i Notarske komore u 2022. godini
Godišnji plan nadzora nad zakonitošću obavljanja poslova notara i Notarske komore u 2022. godini
Verzija 1.0 Objavljeno: 21.01.2022. 11:30
Preuzmipdf685 KB
Godišnji plan nadzora nad zakonitošću obavljanja poslova javnih izvršitelja i Komore javnih izvršitelja Crne Gore u 2022. godini
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Godišnji plan nadzora nad zakonitošću obavljanja poslova javnih izvršitelja i Komore javnih izvršitelja Crne Gore u 2022. godini
Godišnji plan nadzora nad zakonitošću obavljanja poslova javnih izvršitelja i Komore javnih izvršitelja Crne Gore u 2022. godini
Verzija 1.0 Objavljeno: 21.01.2022. 11:26
Preuzmipdf577 KB
Godišnji plan nadzora u državnom tužilaštvu za 2022. godinu
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Godišnji plan nadzora u državnom tužilaštvu za 2022. godinu
Godišnji plan nadzora u državnom tužilaštvu za 2022. godinu
Verzija 1.0 Objavljeno: 21.01.2022. 11:19
Preuzmipdf537 KB
Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za tumača i obrascima štambilja i evidencije izvršenih prevoda i ovjera prevoda tumača
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za tumača i obrascima štambilja i evidencije izvršenih prevoda i ovjera prevoda tumača
Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za tumača i obrascima štambilja i evidencije izvršenih prevoda i ovjera prevoda tumača
Verzija 1.0 Objavljeno: 21.01.2022. 09:24
Preuzmi22 KB
Zahtjev za ponovno  postavljenje za tumača
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Zahtjev za ponovno postavljenje za tumača
Zahtjev za ponovno postavljenje za tumača
Verzija 1.0 Objavljeno: 20.01.2022. 08:15
Preuzmidocx21 KB
Spisak državnih službenika MPLJMP sa njihovim zvanjima - DECEMBAR 2021
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Spisak državnih službenika MPLJMP sa njihovim zvanjima - DECEMBAR 2021
Spisak državnih službenika MPLJMP sa njihovim zvanjima - DECEMBAR 2021
Verzija 1.0 Objavljeno: 19.01.2022. 12:04
Preuzmixlsx15 KB
Spisak državnih službenika MPLJMP sa njihovim zvanjima - NOVEMBAR 2021
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Spisak državnih službenika MPLJMP sa njihovim zvanjima - NOVEMBAR 2021
Spisak državnih službenika MPLJMP sa njihovim zvanjima - NOVEMBAR 2021
Verzija 1.0 Objavljeno: 19.01.2022. 12:03
Preuzmixlsx15 KB
Spisak službenih vozila - 19.01.2022
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Spisak službenih vozila - 19.01.2022
Spisak službenih vozila - 19.01.2022
Verzija 1.0 Objavljeno: 19.01.2022. 11:46
Preuzmidocx32 KB
1 2 3 4 5 6 7