Biblioteka Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
O B A V J E Š T E NJ E - shodno članu 87 Zakon o upravnom postupku vrši dostavljanje javnim obavještavanjem
Ministarstvo pravde O B A V J E Š T E NJ E - shodno članu 87 Zakon o upravnom postupku vrši dostavljanje javnim obavještavanjem
O B A V J E Š T E NJ E - shodno članu 87 Zakon o upravnom postupku vrši dostavljanje javnim obavještavanjem
Verzija 1.0 Objavljeno: 17.05.2022. 12:09
Preuzmipdf57 KB
O B A V J E Š T E NJ E - shodno članu 87 Zakon o upravnom postupku vrši dostavljanje javnim obavještavanjem_Žarko Rašović
Ministarstvo pravde O B A V J E Š T E NJ E - shodno članu 87 Zakon o upravnom postupku vrši dostavljanje javnim obavještavanjem_Žarko Rašović
O B A V J E Š T E NJ E - shodno članu 87 Zakon o upravnom postupku vrši dostavljanje javnim obavještavanjem
Verzija 1.0 Objavljeno: 17.05.2022. 12:04
Preuzmipdf104 KB
O B A V J E Š T E NJ E - shodno članu 87 Zakon o upravnom postupku vrši dostavljanje javnim obavještavanjem_Zoran Marković
Ministarstvo pravde O B A V J E Š T E NJ E - shodno članu 87 Zakon o upravnom postupku vrši dostavljanje javnim obavještavanjem_Zoran Marković
O B A V J E Š T E NJ E - shodno članu 87 Zakon o upravnom postupku vrši dostavljanje javnim obavještavanjem
Verzija 1.0 Objavljeno: 17.05.2022. 12:03
Preuzmipdf108 KB
O B A V J E Š T E NJ E - shodno članu 87 Zakon o upravnom postupku vrši dostavljanje javnim obavještavanjem_Vjera Stojović
Ministarstvo pravde O B A V J E Š T E NJ E - shodno članu 87 Zakon o upravnom postupku vrši dostavljanje javnim obavještavanjem_Vjera Stojović
O B A V J E Š T E NJ E - shodno članu 87 Zakon o upravnom postupku vrši dostavljanje javnim obavještavanjem
Verzija 1.0 Objavljeno: 17.05.2022. 12:02
Preuzmipdf105 KB
O B A V J E Š T E NJ E - shodno članu 87 Zakon o upravnom postupku vrši dostavljanje javnim obavještavanjem_Veselin Samardžić
Ministarstvo pravde O B A V J E Š T E NJ E - shodno članu 87 Zakon o upravnom postupku vrši dostavljanje javnim obavještavanjem_Veselin Samardžić
O B A V J E Š T E NJ E - shodno članu 87 Zakon o upravnom postupku vrši dostavljanje javnim obavještavanjem
Verzija 1.0 Objavljeno: 17.05.2022. 12:02
Preuzmipdf106 KB
O B A V J E Š T E NJ E - shodno članu 87 Zakon o upravnom postupku vrši dostavljanje javnim obavještavanjem_Davor Bošković
Ministarstvo pravde O B A V J E Š T E NJ E - shodno članu 87 Zakon o upravnom postupku vrši dostavljanje javnim obavještavanjem_Davor Bošković
O B A V J E Š T E NJ E - shodno članu 87 Zakon o upravnom postupku vrši dostavljanje javnim obavještavanjem
Verzija 1.0 Objavljeno: 17.05.2022. 12:01
Preuzmipdf106 KB
Informativna brošura za građane i građanke o radu notara, javnih izvršitelja, sudskih vještaka i tumača u Crnoj Gori
Ministarstvo pravde Informativna brošura za građane i građanke o radu notara, javnih izvršitelja, sudskih vještaka i tumača u Crnoj Gori
Informativna brošura za građane i građanke o radu notara, javnih izvršitelja, sudskih vještaka i tumača u Crnoj Gori
Verzija 1.0 Objavljeno: 17.05.2022. 11:44
Preuzmipdf2 MB
Putni nalozi Ministarstva pravde  09.05.2022 - 15.05.2022
Ministarstvo pravde Putni nalozi Ministarstva pravde 09.05.2022 - 15.05.2022
Putni nalozi Ministarstva pravde 09.05.2022 - 15.05.2022
Verzija 1.0 Objavljeno: 17.05.2022. 07:47
Preuzmipdf646 KB
Analitičke kartice Ministarstva pravde 09.05.2022 - 15.05.2022
Ministarstvo pravde Analitičke kartice Ministarstva pravde 09.05.2022 - 15.05.2022
Analitičke kartice Ministarstva pravde 09.05.2022 - 15.05.2022
Verzija 1.0 Objavljeno: 16.05.2022. 08:40
Preuzmipdf130 KB
Obrazac - Prijava za polaganje ispita za pripravnike
Ministarstvo pravde Obrazac - Prijava za polaganje ispita za pripravnike
Obrazac - Prijava za polaganje ispita za pripravnike
Verzija 1.0 Objavljeno: 12.05.2022. 09:33
Preuzmidocx17 KB
1 2 3 4 5 6 7