Biblioteka Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Zakon o potvrđivanju Konvencije Savjeta o sprječavanju terorizma
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Zakon o potvrđivanju Konvencije Savjeta o sprječavanju terorizma
Zakon o potvrđivanju Konvencije Savjeta o sprječavanju terorizma
Verzija 1.0 Objavljeno: 14.05.2021. 15:01
Preuzmipdf76 KB
Zakon o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o pranju, traženju, zapleni i konfiskaciji
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Zakon o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o pranju, traženju, zapleni i konfiskaciji
Zakon o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o pranju, traženju, zapleni i konfiskaciji
Verzija 1.0 Objavljeno: 14.05.2021. 15:00
Preuzmipdf134 KB
Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Krivičnopravnu konvenciju o korupciji
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Krivičnopravnu konvenciju o korupciji
Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Krivičnopravnu konvenciju o korupciji
Verzija 1.0 Objavljeno: 14.05.2021. 14:58
Preuzmipdf55 KB
Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju Savjeta Evrope o sprječavanju terorizma
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju Savjeta Evrope o sprječavanju terorizma
Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju Savjeta Evrope o sprječavanju terorizma
Verzija 1.0 Objavljeno: 14.05.2021. 14:56
Preuzmipdf54 KB
Zakon o potvrđivanju međunarodne konvencije o sprečavanju falsifikovanja novca
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Zakon o potvrđivanju međunarodne konvencije o sprečavanju falsifikovanja novca
Zakon o potvrđivanju međunarodne konvencije o sprečavanju falsifikovanja novca
Verzija 1.0 Objavljeno: 14.05.2021. 14:18
Preuzmipdf285 KB
Zakon o lobiranju
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Zakon o lobiranju
Zakon o lobiranju
Verzija 1.0 Objavljeno: 12.05.2021. 14:45
Preuzmipdf59 KB
Zakon o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Zakon o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica
Zakon o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica
Verzija 1.0 Objavljeno: 10.02.2021. 09:15
Preuzmipdf133 KB
Zakon o zivotnom partnerstvu lica istog pola
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Zakon o zivotnom partnerstvu lica istog pola
Verzija 1.0 Objavljeno: 05.10.2020. 15:21
Preuzmipdf219 KB
Spisak zakona i strategija o kojima će se u njihovoj pripremi sprovesti javna rasprava u 2020  godini
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Spisak zakona i strategija o kojima će se u njihovoj pripremi sprovesti javna rasprava u 2020 godini
Verzija 1.0 Objavljeno: 04.03.2020. 14:03
Preuzmipdf37 KB
Zakon o izboru upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Zakon o izboru upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola
Verzija 1.0 Objavljeno: 27.01.2020. 16:00
Preuzmipdf96 KB
1 2 3 4 5 6 7