Biblioteka Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Diplomatska lista - Jun 2021
Ministarstvo vanjskih poslova Diplomatska lista - Jun 2021
Verzija 1.0 Objavljeno: 15.06.2021. 07:09
Preuzmipdf978 KB
Akcioni plan za realizaciju Strategije saradnje sa dijasporom za period 2011-2014. godina
Ministarstvo vanjskih poslova Akcioni plan za realizaciju Strategije saradnje sa dijasporom za period 2011-2014. godina
Akcioni plan za realizaciju Strategije saradnje sa dijasporom za period 2011-2014. godina
Verzija 1.0 Objavljeno: 15.06.2021. 06:49
Preuzmipdf232 KB
Strategija saradnje sa dijasporom za period 2011-2014. godina
Ministarstvo vanjskih poslova Strategija saradnje sa dijasporom za period 2011-2014. godina
Strategija saradnje sa dijasporom za period 2011-2014. godina
Verzija 1.0 Objavljeno: 15.06.2021. 06:48
Preuzmipdf392 KB
Formular za prelet
Ministarstvo vanjskih poslova Formular za prelet
Formular za prelet
Verzija 1.0 Objavljeno: 14.06.2021. 12:40
Preuzmizip818 KB
Zakon o crnogorskom drzavljanstvu
Ministarstvo vanjskih poslova Zakon o crnogorskom drzavljanstvu
Zakon o crnogorskom drzavljanstvu
Verzija 1.0 Objavljeno: 14.06.2021. 11:56
Preuzmipdf101 KB
Zakon o putnim ispravama
Ministarstvo vanjskih poslova Zakon o putnim ispravama
Zakon o putnim ispravama
Verzija 1.0 Objavljeno: 14.06.2021. 11:41
Preuzmipdf124 KB
Pozivno pismo
Ministarstvo vanjskih poslova Pozivno pismo
Pozivno pismo
Verzija 1.0 Objavljeno: 14.06.2021. 07:41
Preuzmidocx18 KB
Garantno pismo
Ministarstvo vanjskih poslova Garantno pismo
Garantno pismo
Verzija 1.0 Objavljeno: 14.06.2021. 07:38
Preuzmidocx19 KB
Pravilnik o vizama i viznim obrascima
Ministarstvo vanjskih poslova Pravilnik o vizama i viznim obrascima
Pravilnik o vizama i viznim obrascima
Verzija 1.0 Objavljeno: 14.06.2021. 07:05
Preuzmipdf178 KB
Obrazac za izdavanje vize
Ministarstvo vanjskih poslova Obrazac za izdavanje vize
Obrazac za izdavanje vize
Verzija 1.0 Objavljeno: 14.06.2021. 06:56
Preuzmipdf602 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9