Biblioteka Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
JP - HIV
Ministarstvo zdravlja JP - HIV
JAVNI POZIV za konsultacije nevladinim organizacijama i zainteresovanoj javnosti povodom pripreme nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2022. godini
Verzija 1.0 Objavljeno: 30.07.2021. 16:47
Preuzmipdf906 KB
Javni poziv za NVO - HIV
Ministarstvo zdravlja Javni poziv za NVO - HIV
Javni poziv za predstavnike NVO u komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekta "Održavanje niske prevalencije HIV-a u CG"
Verzija 1.0 Objavljeno: 26.07.2021. 07:58
Preuzmipdf2 MB
MJERE 23.07-02.08
Ministarstvo zdravlja MJERE 23.07-02.08
MJERE U CILJU SUZBIJANJA PANDEMIJE COVID-19 ZA PERIOD 23.07.–02.08.2021.
Verzija 1.0 Objavljeno: 26.07.2021. 07:44
Preuzmipdf796 KB
MJERE 17-30.07
Ministarstvo zdravlja MJERE 17-30.07
MJERE U CILJU SUZBIJANJA PANDEMIJE COVID-19 ZA PERIOD 17.–30.07.2021.
Verzija 1.0 Objavljeno: 17.07.2021. 04:43
Preuzmipdf786 KB
Jun 2021 - Spisak javnih funkcionera Ministarstva zdravlja i obračuna njihovih zarada
Ministarstvo zdravlja Jun 2021 - Spisak javnih funkcionera Ministarstva zdravlja i obračuna njihovih zarada
Spisak javnih funkcionera Ministarstva zdravlja i obračun njihovih zarada za jun 2021. godine
Verzija 1.0 Objavljeno: 06.07.2021. 12:08
Preuzmipdf306 KB
MJERE 03-16.07
Ministarstvo zdravlja MJERE 03-16.07
MJERE U CILJU SUZBIJANJA PANDEMIJE COVID-19 ZA PERIOD 02.–16.07.2021.
Verzija 1.0 Objavljeno: 04.07.2021. 15:29
Preuzmipdf791 KB
ovjereni pravilnik
Ministarstvo zdravlja ovjereni pravilnik
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva zdravlja
Verzija 1.0 Objavljeno: 29.06.2021. 11:17
Preuzmipdf387 KB
Lista predstavnika NVO-Strategija za droge
Ministarstvo zdravlja Lista predstavnika NVO-Strategija za droge
LISTA PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA predloženih za člana/icu radne grupe za izradu Nacrta Strategije Crne Gore za sprječavanje zloupotrebe droga od 2021. do 2025. godine sa Akcionim planom za period od 2021. do 2025. godine
Verzija 1.0 Objavljeno: 29.06.2021. 07:25
Preuzmipdf530 KB
Lista čekanja za transplantaciju pluća-djeca
Ministarstvo zdravlja Lista čekanja za transplantaciju pluća-djeca
LISTA ČEKANJA TRANSPLANTACIJA PLUĆA (djeca)
Verzija 1.0 Objavljeno: 24.06.2021. 14:31
Preuzmipdf44 KB
Lista čekanja za transplantaciju srca
Ministarstvo zdravlja Lista čekanja za transplantaciju srca
LISTA ČEKANJA TRANSPLANTACIJA SRCA
Verzija 1.0 Objavljeno: 24.06.2021. 14:27
Preuzmipdf54 KB
1 2 3 4 5 6 7