Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Objavljeno: 21.07.2014. 22:54 Autor: Ivona Mihajlović - administrator
U vezi sa saopštenjem Instituta alternativa, u kojem se navodi da „Vlada nije podnijela Skupštini izvještaj o ostvarenju budžetskih prihoda u toku prve polovine 2014. godine“, saopštavamo sljedeće:

Ministarstvo finansija pripremilo je Izvještaj o ostvarenju budžetskih prihoda u toku prve polovine 2014. godine koga će razmatrati Vlada Crne Gore. Po usvajanju Izvještaja od strane Vlade, isti će biti proslijeđen Skupštini Crne Gore. 

Tvrdnje koje su iznijete u saopštenju Instituta alternativa da u Crnoj Gori ne postoji dobra informisanost javnosti o izvršenju budžeta maliciozne su i netačne. Puna transparetnost i omogućavanje ostvarivanja prava na informisanost o ukupnom budžetskom procesu osnovni su pricipi kojima se rukovodi ovo ministarstvo. 

U tom pravcu, jedna od aktivnosti Ministarstva finansija je redovno objavljivanje (na mjesečnom nivou) na internet sajtu publikacija „Mjesečni makroekonomski indikatori“, koje, osim fiskalnih i podataka o javnom dugu, sadrže i makroekonomske indikatore, te je, na ovaj način, svim zainteresovanim subjektima omogućen uvid u sve relevatne podatke koji se tiču budžetskog procesa.

PR SLUŽBA

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?