Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Saopštenje: Predstavljeni rezultati učešća Crne Gore u procesu nacionalnih konsultacija u Peruu

Objavljeno: 16.03.2015. 17:30 Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ministarstvo održivog razvoja i turizmaU periodu od 12 - 13. marta u Limi, u Peruu, održan je globalni sastanak ,,Dijalog o implementaciji agende o razvoju poslije 2015. godine: Participativni monitoring učinaka“, u organizaciji Vlade Perua, a uz podršku Vlade Kanade i Republike Koreje i sistema Ujedinjenih nacija. Tom prilikom, predstavnica Ministarstva održivog razvoja i turizma, Marija Mijušković i predstavnik NVO „Digitalizuj.me“, Vladimir Vulić, prezentovali su rezultate nacionalnih konsultacija koje su sprovedene u Crnoj Gori tokom prethodne dvije godine.

Mijušković je predstavila rezultate Crne Gore, kao jedne od 11 zemalja koje su uzele učešće u procesu nacionalnih konsultacija o budućoj razvojnoj agendi za period nakon 2015. godine. Nacionalne konsultacije u Crnoj Gori realizovane su u saradnji Ministarstva održivog razvoja i turizma, uz podršku Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija i sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori. Proces je predstavljao dio globalne diskusije koja uključuje civilni sektor širom svijeta, sa ciljem pružanja podrške državama članicama u pripremi okvira za sprovođenje ciljeva održivog razvoja koji će stupiti na snagu po isteku važenja Milenijumskih razvojnih ciljeva.

Predstavnica Ministarstva održivog razvoja i turizma je istakla da, u procesu koji je sproveden u Crnoj Gori, je angažovan veći broj građana u odnosu na sve ostale zemlje učesnice. Više od 12 hiljada građana Crne Gore je direktno učestvovalo u nacionalnim postmilenijumskim konsultacijama o ciljevima održivog razvoja za period nakon 2015. godine.

Za potrebe ovog procesa Sistem UN-a u Crnoj Gori, u saradnji sa relevantnim subjektima na nacionalnom nivou, pokrenuo je široku komunikacijsku platformu radi prikupljanja mišljenja i ideja stanovništva o razvojnim prioritetima, kao i načinima za praćenje implementacije razvojnih politika za period nakon 2015. godine.

Predstavnik NVO „Digitalizuj.me“, Vladimir Vulić, predstavio je probnu fazu koja se odnosila na testiranje web platforme na temu zapošljavanja u turizmu, a koja je sprovedena u septembru 2014. godine. Takođe je predstavljen i niz platformi kao što su „Budi ogovoran”, „Nula korupcije“ i „Otvorene ideje za lijepu Crnu Goru", sa akcentom na mnogobrojne prednosti koje nude društveni mediji u cilju promovisanja, ali i sprovođenja javnih politika.

Sastanak je organizovan u susret usvajanju globalne razvojne agende za period nakon 2015. godine za Ciljeve održivog razvoja do 2030. godine od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru ove godine.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?