Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Reagovanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava na tekst „Pravila bordela“ objavljen u dnevnim novinama „Vijesti“

Objavljeno: 30.08.2015. 16:40 Autor: PR služba

Povodom teksta „Pravila bordela“ objavljenog 25. 08. 2015.godine u dnevnim novinama „Vijesti“, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava daje sljedeće reagovanje: 

Kvalifikacije koje su iznijete u tekstu predstavljaju grubo kršenje ljudskih prava žena, i na pogrdan i uvrjedljiv način se govori o ženama. 

Mediji i javna riječ treba da budu u funkciji zaštite ljudskih prava, a ne suprotno. Novinarska etika upravo nalaže da ne dođe do kršenja ljudskih prava. 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u svom radu sprovodi politiku zaštite ljudskih prava, a u vremenu kada kao imeperativ postavljamo antidiskriminaciju i rodnu ravnopravnost, sadržina navedenog teksta ne bi trebalo da bude dio bilo kakvog diskursa, a kamoli javnog. 

Svaki vid nasilja, uključujući i verbalno nasilje prema ženama predstavlja kršenje ljudskih prava i kršenje zakona. 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ukazuje, da mediji u vremenu kada komunikacija i komunikacioni kanali predstavljaju veoma bitan segment svakog društva, treba da se rukovode poštovanjem ljudskih prava i osnovnim etičkim pravilima. Svako suprotno postupanje škodi ne samo pojedincu, već i društvu uopšte.

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?