Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Rang liste za davanje koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?