Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Otvoren konkurs za stipendiranje iskusnijih istraživača – Akcije “Marija Sklodovska Kiri”

Objavljeno: 19.04.2017. 15:11 Autor: Ministarstvo nauke

Akcije “Marija Sklodovska Kiri” predstavljaju specifični program unutar okvirnog programa EU za istraživanja i inovacije, Horizont 2020. Namijenjene su podršci izuzetnih istraživača u bilo kojoj fazi njihove karijere i svih nacionalnosti. Otvorene su za sve oblasti nauke i inovacija, od osnovnih istraživanja, pa do istraživanja namijenjenog plasiranju proizvoda i usluga na tržište kao i kreiranju inovativnih usluga. Oblasti istraživanja predlažu sami istraživači (bottom-up pristup).

Projekti iz akcija “Marija Sklodovska Kiri” imaju za cilj da opreme istraživče vještinama i međunarodnim iskustvom neophodnim za uspješnu karijeru, bilo u javnom ili privatnom sektoru. Tokom trajanja programa H2020, ove akcije imaju budžet od 6,2 milijarde EUR i očekuje se da će putem njih biti podržano oko 65000 istraživača.

Jedanaestog aprila ove godine otvoren je konkurs za individualne stipendije istraživača u naprednoj fazi njihove karijere. Evropska unija je u ovoj godini opredijelila 249 miliona EUR za ovu namjenu, i poziva sve izuzetne istraživače da istraže mogućnosti i prijave projekte za unapređenje vještina i međunarodnu mobilnost. Rok za podnošenje predloga projekata je 14. septembar 2017. g.

Sve informacije o aktuelnom konkursu i prateća dokumentacija mogu se pronaći ovdje

Podrška u informisanju i prijavljivanju projekta – nacionalne kontakt osobe: Branka Žižić, Ministarstvo nauke, branka.zizic@mna.gov.me; Filip Petrović, Univerzitet Crne Gore, fpetrovic@ac.me

Detaljnije informacije o konkursu, svrsi projekata i očekivanim rezultatima

Svrha:

Svrha individualnih stipendija je da podstaknu kreativni i inovativni potencijal iskusnih istraživača koji žele da dopune svoje individualne kompetencije putem naprednog obučavanja, međunarodnu i međusektorsku mobilnost.

Individualne stipendije pružaju prilike za sticanje i prenos znanja, kao i za istraživački i inovativni rad u evropskom kontekstu, kao i izvan Evrope. Projekti posebno podržavaju povratak i reintegraciju istraživača koji su neko vrijeme radili izvan Evrope. Pomažu i istraživačima koji imaju značajan potencijal i ranije iskustvo, da se vrate karijeri naučnika.

Obuhvat:

Projekti su predviđeni za individualno stipendiranje izuzetnih istraživača bilo koje nacionalnosti, radi zapošljavanja u EU članici ili pridruženoj zemlji. Bazirani su na prijavi koju zajedno razvijaju istraživač i institucija u kojoj bi trebalo da se zaposli, tj. stiče istraživačko iskustvo. Institucija može biti iz akademskog ili neakademskog sektora.

Ocjene prijava projekata obavljaju različiti paneli, zavisno od fokusa projekta - multidisciplinarni panel za reintegraciju (za istraživače koji se vraćaju / naseljavaju u Evropi), multidisciplinarni panel za nastavak karijere (za istraživače koji su napravili prekid u karijeri od minimum 12 mjeseci); multidisciplinarni panel za društvo i privredu (za istraživače koji će da rade izvan akademskog sektora).

Stipendije mogu biti evropske ili globalne. Evropske stipendije traju 12 – 24 mjeseca i podrazumijevaju mobilnost unutar Evrope ili dolazak u Evropu. Globalne stipendije se zasnivaju na privremenom zapošljavanju u zemlji izvan EU/AC, traju 24-36 mjeseci što uključuje obavezni period povratka od 12 mjeseci kod evropskog domaćina.

Istraživači koji dobijaju individualnu stipendiju, u projekat mogu uključiti i fazu upućivanja na rad unutar Evrope, u neakademskom sektoru. Upućivanje na rad može biti jedinstveni period (od 3 – 6 mjeseci) ili podijeljen u više kraćih perioda mobilnosti, a svrha mu je značajna dodata vrijednost u obuci i usavršavanju istraživača.

Dio svakog projekta – individualne stipendije je Plan unapređenja karijere, koji zajednički uspostavljaju mentor i istraživač. Pored ciljeva u domenu nauke i inovacija, plan treba da obuhvati i potrebe za obukom istraživača uključujući prenosive, meke vještine, planiranje publikacija i učešća na konferencijama.

Očekivani efekti projekata:

Na nivou pojedinog istraživača:

  • Priširen skup vještina, istraživačkih i prenosivih, što vodi poboljšanju zapošljivosti i šansama za napredovanje unutar i izvan akademskog sektora
  • Povećanje impakta rezultata istraživanja i inovacija, veće znanje i ideje koje se pretaču u proizvode i usluge, veći doprinos ekonomiji i društvu baziranom na znanju

Na nivou organizacije:

  • Povećana saradnja i osnažene mreže
  • Bolji prenos znanja između sektora i disciplina
  • Povećan kapacitet za istraživanja i inovacije u organizacijama učesnicama

Na nivou sistema:

  • Povećanje međunarodne, međusektorske i interdisciplinarne mobilnosti istraživača u Evropi
  • Jačanje baze ljudskog kapitala u Evropi, sa istraživačima koji su bolje obučeni i više orijentisani ka preduzetništvo
  • Bolja komunikacija rezultata istraživanja i inovacija u društvu
  • Unapređenje privlačnosti Evrope kao vodeće destinacije za istraživanja i inovacije
  • Bolji Kvalitet istraživanja i inovacija što doprinosi evropskoj konkurentnosti i ekonomskom rastu
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?