Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Održan sastanak Upravnog odbora i regionalna ekspertska radionica u okviru Programa za procjenu rizika od katastrofa i mapiranje – IPA DRAM

Objavljeno: 16.06.2017. 20:19 Autor: MUP
Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova bio je domaćin prvog sastanka Upravnog odbora Programa za procjenu rizika od katastrofa i mapiranje (IPA DRAM) koji je održan 12. i 13. juna 2017. godine u Podgorici. To je ujedno bila i prva prilika da se okupe svi nacionalni koordinatori IPA DRAM programa iz zemalja korisnica programa, članovi konzorcijuma, predstavnici Evropske komisije uključujući i Generalni direktorat za evropsku civilnu zaštitu i aktivnosti humanitarne pomoći (DG ECHO), Zajednički istraživački centar (JRC), kao i predstavnici ključnih međunarodnih aktera iz ove oblasti (Regionalna kancelarija Ujedinjenih nacija za smanjenje rizika od katastrofa u Evropi – UNISDR; Program za prevenciju, pripremljenost i odgovor na prirodne i katastrofe izazvane ljudskim faktorom u istočnim partnerskim zemljama – PPRD EAST 2; Program za prevenciju, pripremljenost i odgovor na poplave u zapadnom Balkanu i Turskoj – IPA FLOODS itd.) u cilju podrške i nadgledanja sveukupnog napretka pomenutog programa. Sastanak su otvorili generalni direktor Direktorata za vanredne situacije MUP-a Mirsad Mulić, predstavnica Evropske komisije Biljana Zuber i vođa projekta Cvetka Tomin.

MUPTokom sastanka detaljno su prezentovane sve aktivnosti koje su sprovedene u državama partnerima u toku početne faze projekta. Poseban akcenat stavljen je na preporuke koje su rezultat posjeta nadležnim institucijama zemalja koje su korisnice programa u cilju utvrđivanja trenutnog stanja po pitanju procjene rizika od katastrofa, baze podataka o štetama i mapiranja rizika. Takođe, usvojen je plan aktivnosti predviđenih u fazi implementacije projekta za naredni period.
Nakon sastanka Upravnog odbora održana je i regionalna ekspertska radionica u periodu od 13. do 15. juna. Ovaj događaj okupio je nacionalne eksperte za tri oblasti, i to: za procjenu rizika od katastrofa, za prikupljanje podataka o štetama i gubicima u slučaju katatsrofa i za mapiranje rizika iz svih zemalja korisnica programa. Sastanak se fokusirao na razmjenu dobrih praksi, diskusiju i razumijevanje regionalnih potreba i nedostataka. Ova radionica jedna je u nizu aktivnosti za izgradnju kapaciteta koje IPA DRAM promoviše u cilju podrške i usmjeravanja država u adekvatnoj implementaciji Programa.

Inače, Program za procjenu rizika od katastrofa i mapiranje (IPA DRAM) je program koji finansira EU za period od 36 mjeseci u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj. Program je zvanično počeo sa realizacijom 1. decembra 2016. godine i trajaće do 30. novembra 2019. godine. Države korisnice programa su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Kosovo, Crna Gora, Srbija i Turska. Konzorcijum koji implementira program čine: Švedska agencija za vanredne situacije (MSB), Odsjek za civilnu zaštitu Republike Italije (DPC), Uprava Republike Slovenije za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć (URSZR), Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske (DUZS) i italijanska istraživačka fondacija za praćenje stanja životne sredine (CIMA Research Foundation).

Cilj Programa za procjenu rizika od katastrofa i mapiranje IPA DRAM je da omogući unapređenje nacionalnih sistema za prikupljanje podataka o štetama u slučaju katastrofa i pruži podršku pri izradi Nacionalne procjene rizika od katastrofa, nacionalne baze podataka o štetama i mapiranju radi dostizanja neophodnih standarda i integracije u Mehanizam za civilnu zaštitu Unije.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?