Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Priznanje Ministarstvu za ljudska i manjinska prava za doprinos vidljivosti LGBTIQ osoba u Crnoj Gori

Objavljeno: 14.12.2017. 21:53 Autor: PR služba

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore  dobitnik je  nagrade “Dika” koju nevladina organizacija LGBT Forum Progres, u saradnji sa partnerima NVO LGBTIQ Socijalni Centar i NVO Hiperion uručuje  povodom Dana ljudskih prava.

Ova nagrada je ustanovljena u maju ove godine, kao društveno priznanje za doprinos vidljivosti LGBTIQ osoba u Crnoj Gori.

U kategoriji ‘Priznanje za instituciju/organizaciju/kolektiv’ našlo se pet organizacija/institucija – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Akcija za ljudska prava – HRA, Queer Montenegro, Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Građanska alijansa. Na osnovu većinskog broja nominacija, kao i podrške koju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pruža LGBTIQ zajednici u Crnoj Gori, odlučeno je da nagrada ‘Dika’ za 2016. godinu pripadne ovom Ministarstvu.

Ova nagrada predstavlja priznanje resoru za zaštitu i unaprijeđenje ljudskih i manjinskih prava za sprovođenje politike i promociju tolerancije, kao i uvažavanja različitosti po bilo kom osnovu.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?