Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita za javne izvršitelje 27.04.2018.godine

Objavljeno: 11.04.2018. 20:15 Autor: Ministarstvo pravde

 

MINISTARSTVO PRAVDE

objavljuje

Javni poziv

za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita za javne izvršitelje 

 

            Ministarstvo pravde organizovaće polaganje ispita za javne izvršitelje 27. aprila 2018. godine.

            Shodno članu 65 Zakona o javnim izvršiteljima („Službeni list CG“, br. 61/11 i 22/17), ispit za javnog izvršitelja može da polaže lice koje je položilo pravosudni ispit.

            Uz zahtjev za polaganje ispita za javnog izvršitelja, kandidat je dužan da priloži ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu.

Zahtjev sa dokazima o ispunjavanju uslova za polaganje ispita za javnog izvršitelja se podnosi Ministarstvu pravde, ul. Vuka Karadžića broj 3, Podgorica, u roku od 8 dana od dana objavljivanja poziva. U zahtjevu je potrebno navesti i adresu, e-mail i kontakt telefon.               

Za sve bliže informacije možete se obratiti kontakt osobi u Ministarstvu pravde:

Momir Jauković, tel: 020 407-504, e-mail: momir.jaukovic@mpa.gov.me.

 

Broj: 01-112-4677/18

Datum: 11. april 2018. godine

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?