Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita za javne izvršitelje - maj 2018. godine

Objavljeno: 27.04.2018. 23:03 Autor: Ministarstvo pravde

 

MINISTARSTVO PRAVDE

objavljuje

Javni poziv

za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita za javne izvrsitelje 

 

            Ministarstvo pravde organizovaće polaganje ispita za javne izvršitelje u maju 2018. godine.

            Shodno članu 65 Zakona o javnim izvršiteljima („Službeni list CG“, br. 61/11 i 22/17), ispit za javnog izvršitelja može da polaže lice koje je položilo pravosudni ispit.

            Uz zahtjev za polaganje ispita za javnog izvršitelja, kandidat je dužan da priloži ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu.

         Zahtjev sa dokazima o ispunjavanju uslova za polaganje ispita za javnog izvršitelja se podnosi Ministarstvu pravde, ul. Vuka Karadžića broj 3, Podgorica, u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva. U zahtjevu je potrebno navesti i adresu, e-mail i kontakt telefon.               

Za sve bliže informacije možete se obratiti kontakt osobi u Ministarstvu pravde:

Momir Jauković, tel: 020 407-504, e-mail: momir.jaukovic@mpa.gov.me.

 

Broj: 01-112-5420/18

Datum: 27. april 2018. godine

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?