Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

CERIC-ERIC istraživačka infrastruktura otvorena i za crnogorske istraživače

Objavljeno: 08.02.2019. 14:47 Autor: Ministarstvo nauke
CERIC-ERIC je multidisciplinarna istraživačka infrastruktura otvorena za osnovna i primijenjena istraživanja u oblasti materijala, biomaterijala i nanotehnologija.

CERIC-ERIC je početkom februara 2019. godine objavio Poziv za integrisani pristup multidisciplinarnim infrastrukturama za materijale i biomaterijale putem koga nudi pristup komplementarnim instrumentima i laboratorijama za mulidisciplinarna istraživanja u oblasti materijala i nanotehnologija, uključujući mobilnost, otvoren pristup publikacijama i slično.

Poziv je otvoren za sve istraživače iz bilo kod dijela svijeta, tako da se mogu prijaviti i istraživači iz Crne Gore, a koji mogu ostvariti besplatan pristup infrastrukturi, pod uslovom da se rezultati naučnog rada objave i da ih CERIC potvrdi.

Prijave se vrše putem sljedeće web stranice: https://vuo.elettra.trieste.it/pls/vuo/guest.startup

Dva su roka za prijavljivanje:

Prvi rok je 01. mart 2019. godine do 17:00 časova kada se vrši tzv. pred-evaluacija i podnosioci prijava imaju mogućnost da unaprijede svoje prijave;
Drugi rok je 01. april 2019. godine do 17:00 časova za finalnu prijavu, dok se korisnici na ekspertskom nivou mogu prijaviti direktno na drugi rok.

Više detalja o ovom pozivu pogledajte na sljedećoj web stranici: https://www.ceric-eric.eu/users/call-for-proposals/

U okviru projekta ACCELERATE, koji se finansira u okviru EU Okvirnog programa za istraživanja i inovacije „Horizont 2020“, CERIC-ERIC finansira tzv. Promotivni otvoreni pristup, putem koga CERIC istraživači nude:

Podršku izradi dizajna plana istraživanja i pripremi prijava;
Praćenje mjerenja; i
Podrška prilikom analize podataka, izvještavanja i publikovanja.

Istraživači bilo koje nacionalnosti koji rade u Crnoj Gori mogu se prijaviti za ovu vrstu podrške i posebnog pristupa CERIC infrastrukturi!

Zainteresovani istraživači iz Crne Gore za promotivni pristup, koji bi željeli da saznaju više detalja o instrumentima CERIC-ERIC-a kojima mogu pristupiti, te uslovima ostvarivanja pristupa, potrebno je da se obrate na sljedeću e-mail adresu: useroffice@ceric-eric.eu

Više detalja o promotivnom otvorenom pristupu možete pogledati na sljedećoj web stranici: https://www.ceric-eric.eu/users/open-access/#anchor-2https://www.ceric-eric.eu/users/open-access/#anchor-2
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?