Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

PLANIRANA EMISIJA DRŽAVNIH OBVEZNICA

Objavljeno: 16.03.2019. 19:39 Autor: Ministarstvo finansija
Razvoj domaćeg tržišta kapitala kroz emitovanje državnih obveznica predstavljaće prioritetan način obezbjeđivanja sredstava za finansiranje budžeta u ovoj godini. Imajući u vidu da domaće tržište, u ovom dijelu, nije značajnije korišćeno, realna je činjenica da postoji dovoljan prostor da se kroz ovaj vid finansijskih transakcija obezbijede potrebna sredstva. 

U prethodnom periodu, u nekoliko navrata Ministarstvo finansija je emitovalo obveznice na međunarodnom tržištu, dok je za ovu godinu planirana emisija državnih obveznica na domaćem tržištu. 

Shodno tome, ove godine, Ministarstvo finansija planira da svoje aktivnosti prvenstveno okrene ovom vidu finansiranja, kroz realizaciju obveznica sa različitim rokovima dospjeća.

Obveznice će biti emitovane na period od 5 i 7 godina, sa otplatom glavnice na kraju perioda, dok će se kamata otplaćivati polugodišnje ili godišnje. Takođe, obveznice će biti dostupne svim zainteresovanim stranim i domaćim fizičkim i pravnim licima, tako da će biti dovoljno prostora za sve zainteresovane subjekte da učestvuju u pomenutim transkacijama. 

Imajući u vidu da će iznos obveznice biti 1,000.00 eura (hiljadu eura), mišljenja smo da će pomenuta emisija značajnije zainteresovati i fizička lica koja sve više i više uzimaju učešća u ovim transakcijama.

U pogledu iznosa sredstava koje će se plasirati sa različitim periodom otplate, za 7 godišnju obveznicu biće emitovan iznos između 30-50 miliona eura, dok će iznos od 100 do 140 miliona eura, biti emitovan na period od 5 godina. Neka očekivana cijena 7 godišnje obveznice biće definisana u rasponu od 3.25% do 3.75%, dok bi za 5 godišnju obveznicu, ta cijena bila utvrđena u rasponu od 2.75% do 3.25%. Konačna kamata obveznica biće utvrđena kao fiksna, prije izdavanja obveznice, u skladu sa kretanjem cijena na međunarodnom tržištu.

Što se tiče same emisije, početna izdanja biće realizovana tokom aprila mjeseca, a i postojaće mogućnost da se realizuje kroz više emisija tokom godine, do prikupljanja potrebnih sredstava. U pogledu samog interesovanja, očekuje se i zainteresovanost kako samog finansijskog sektora, tako i drugih privrednih subjekata kao i građana.

Na ovaj način, mislimo da će obveznica biti interesantna svim licima i predstavljaće jedan vid ulaganja u hartije od vrijednosti, kao i određeni vid štednje sa prinosom, koji u ovom trenutku predstavlja dobar plasman sredstava.

Istovremeno, biće omogućeno da se sa obveznicama trguje na sekundarnom tržištu što će unaprijediti i samo tržište kapitala. Takođe, treba napomenuti da, bez obzira na trenutnu cijenu obveznice na tržištu, imaocu obveznice biće, na dan njenog dospijeća, vraćen ukupan iznos glavnice. Eventualno kretanje cijena na sekundarnom tržištu neće uticati na vrijednost obveznice, kada dođe vrijeme otplate njene glavnice, čime će i sami kupci biti zaštićeni, i ne postoji mogućnost gubitka uloga.Ministarstvo finansija

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?