Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Analitičari agencije „Moody's“ u posjeti Crnoj Gori

Objavljeno: 02.04.2019. 17:26 Autor: Ministarstvo finansija
Ministarstvo finansija

Danas su se sastali ministar finansija, Darko Radunović sa saradnicima i analitičari kreditne agencije Moody’s, g-din Heiko Peters i g-đa Hannah Dimpker, koji borave u Podgorici u okviru redovne godišnje posjete. 

Ministar Radunović ih je informisao o rezultatima iz 2018. godine i naglasio da je početak 2019. godine obećavajući i da podaci za januar i februar pokazuju da su prihodi budžeta veći za 18,5% u odnosu za isti period prošle godine i 6,3% u odnosu na planirano.

Takođe, ministar je podsjetio prisutne da je Crna Gora u trećoj godini fiskalne konsolidacije i da su mjere dale rezultata. 

„2019. godina je važna zbog rada na strukturnim reformama, ali i zbog toga što je ovo godina silazne putanje kada je javni dug u pitanju“, saopštio je ministar i dodao da je u Crnoj Gori pokrenut snažan investicioni ciklus u oblasti energetike, turizma, saobraćaja i infrastrukture.

Predstavnici agencije Moody’s su u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori u cilju sagledavanja ekonomskih, fiskalnih i finansijskih prilika u našoj državi, odnosno radi prikupljanja podataka na osnovu kojih će napraviti procjenu rejtinga države, sastaju se sa predstavnicima Ministarstva finansija, Centralne banke Crne Gore, bankarskog sektora i međunarodnih organizacija.
PR Služba
Ministarstva finansija

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?