Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Poziv za predaju zahtjeva za očuvanje genetičkih resursa u poljoprivredi za 2019. godinu

Objavljeno: 10.06.2019. 20:26 Autor: MPRR

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja obavještava poljoprivredne proizvođače da je u okviru Agrobudžeta za 2019. godinu kreirana mjera „Očuvanje autohtonih genetičkih resursa u poljoprivredi“, te poziva korisnike da podnesu zahtjeve ze podršku do 30. juna tekuće godine.

Podrška se opredeljuju u vidu plaćanja za sve obradive površine i priplodna grla koja ispunjavaju kriterijume ove mjere.

Pravo na podršku imaju proizvođači koji uzgajaju autohtone vrste/sorte/rase i koji su saglasni da sarađuju sa institucijom nadležnom za genetičke resurse po pitanju dostavljanja materijala i pružanja neophodnih informacija.

U biljnoj proizvodnji podrška se daje:

-       za višegodišnje kulture: uzgoj i njega pojedinačnih (do 30) veoma starih stabala masline/čokota vinove loze ili zasada procijenjene starosti preko 200 godina (za masline preko 1000 godina), uzgoj i njega pojedinačnih stabala (do 30) ili zasada ostalih voćnih vrsta/sorti, koje su ugrožene genetskom erozijom;

-       za jednogodišnje kulture: uzgoj ratarskih i povrtarskih kultura na površini većoj od 0,3 ha po uzgajanoj vrsti.

U stočarstvu podrškom je obuhvaćen: uzgoj buše u govedarstvu; zetske žuje, sore, pivske pramenke i ljabe u ovčarstvu i domaće balkanske koze i magaraca.

Zahtjev za podršku dostavlja se Ministarstvu isključivo na obrascu, koji se može preuzeti na internet stranici i u kancelarijama Ministarstva uz Izvještaj relevantne naučno-istraživačke institucije koji sadrži: opis - istorijat, poštovanje principa dobre poljoprivredne prakse, naziv (sistematsku pripadnost), brojčano stanje, površinu, procijenjenu starost, ostvareni i planirani vid saradnje sa vlasnikom genetičkog resursa.

Rok za dostavljanje zahtjeva je 30. jun 2019. godine.

 

Ukoliko ukupna visina podrške, na osnovu zahtjeva za dodjelu podrške, prevazilazi budžetom planirani godišnji iznos, Ministarstvo će prekinuti dalju realizaciju mjere.

 

Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače da se pridržavaju roka predviđenog za slanje zahtjeva jer će neblagovremeno poslati zahtjevi i zahtjevi koji nijesu dostavljeni u skladu sa procedurom biti odbijeni.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 020/482-292.

Ovdje možete preuzeti: 

Zahtjev za direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji za 2019. godinu
Direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji za 2019. godinu

Obrazac za geneticke resurse - stočarstvo.

Obrazac za geneticke resurse-biljna proizvodnja

PR Služba Ministrarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?