Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Skupština Crne Gore usvojila Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore

Objavljeno: 11.06.2019. 15:20 Autor: Ministarstvo kulture
Skupština Crne Gore je na četvrtoj sjednici Prvog redovnog zasijedanja usvojila Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore.

Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti, sprovedeno je usaglašavanje sa Predlogom zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola. U tom smislu, izvršena je dopuna propisa u odnosu na obavezu da se zastava stalno vije na objektima u kojima su smješteni organi lokalne samouprave i javne ustanove čiji je osnivač država odnosno opština. Takođe, odredbe odnosnog propisa su usaglašavane i sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona kojima se propisuju novčane kazne za prekršaje.

U cilju dodatnog normiranja načina isticanja, upotrebe, kao i sastava materijala državne zastave, a za potrebe suštinskog definisanja simbola, prihvaćen je amandman Zakonodavnog odbora i pristupljeno je aktivnostima na izradi podzakonskog akta koji će bliže tretirati pomenute segmente. U ovom dijelu, propis nije uređivao brojna pitanja od značaja za državnu zastavu, kao simbola koji je naročito bio u fokusu javnosti i oko kojeg su se mogla čuti razna tumačenja i improvizacije.

Obavezom isticanja državnih simbola postiže se standardizacija i simbolička i identitetska usaglašenost socio-kulturoloških okvira datog prostora, njegove tradicije i istorije, a time i poštovanje Crne Gore i njenih državnih obilježja. 

Unaprijeđen je zakonodavni sistem u smislu odgovornosti ne samo državnih organa, već i ostalih subjekata, počev od organa lokalne samouprave, te javnih ustanova koje je osnovala država ili pak lokalna samouprava, ali i odgovornih političara kao predstavnika građana, do samih građana. Definisanjem sadržaja i formi državnih simbola koriste se dominantni i autentični motivi, koji su svim stanovnicima Crne Gore jednako prepoznatljivi i jednako ne ugrožavaju njihova nacionalna, religijska ili druga osjećanja. Utvrđivanjem jasnih smjernica za poštovanje propisa u cilju izražavanja pripadnosti državi i poštovanja države, kroz poštovanje njenih državnih simbola, stvoreni su uslovi za preciznije normiranje u dijelu sankcija za određeno nepoštovanje istog. 

Na kraju, podsjećamo da je Crna Gora država svih građana, bez obzira na nacionalnost i vjeroispovijest, te da je to ključni razlog zašto ista očekuje od svojih građana da poštuju njene simbole na način koji je odraz opšte kulture.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?