Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Crna Gora prva zemlja nakon zemalja EU koja je usvojila Strategiju pametne specijalizacije

Objavljeno: 20.06.2019. 23:36 Autor: Ministarstvo nauke
Ministarstvo nauke Ministarstvo nauke

Na 126. sjednici Vlade, koja je održana 20.06.2019. godine, usvojena je Strategija pametne specijalizacije. Na presu nakon sjednice govorila je ministarka nauke dr Sanja Damjanović.

“Ova strategija nije strategija Ministarstva nauke, već države Crne Gore kojom su prepoznate uže prioritetne oblasti koje imaju najveći potencijal za ekonomski razvoj, a za koje su istraživanje i inovacije ključni faktori koji mogu značajno da povećaju konkurentnost. Zapravo, u pitanju je recept Evropske unije da se trasira moderni razvoj ekonomije baziran na domaćim potencijalima ali uz otvorenost ka međunarodnoj sceni, kao i da se tradicionalni sektori tehnološki unaprijede, naročito kroz digitalizaciju”, kazala je ministarka Damjanović.

Na ovaj način se investicije fokusiraju na domene i oblasti za koje je strategija pokazala da Crna Gora može da bude konkurentna i na širem planu. U tom smislu Crna Gora je prepoznala sljedeće prioritetne oblasti: održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane, održivi i zdravstveni turizam, energija i održiva životna sredina, sa tehnološkom podrškom informaciono-komunikacionih tehnologija.

Strategija pametne specijalizacije je jedan od uslova korišćenja EU fondova, kao i striktan preduslov korišćenja strukturnih fondova kada našoj zemlji budu dostupni.

Proces izrade strategije je trajao dvije godine i sprovodio se prema metodologiji koju je razvila EU, a koja je svaku fazu ovog procesa detaljno pratila i ocjenjivala. Ministarstvo nauke je koordiniralo ovaj proces uz pomoć Ministarstva ekonomije, ali zapravo ovu strategiju je radilo više od 300 ljudi iz akademskog, privrednog, javnog i civilnog sektora, od čega više od polovine iz biznis sektora.

“Važan benefit od ove strategije je pristupanje evropskim tematskim platformama za pametnu specijalizaciju, koje su nam od danas dostupne. Tematske platforme kreiraju zemlje Evopske unije koje imaju slične strateške prioritete u okviru svojih S3 strategija. Na taj način realizuju zajedničke projekte i sa njima izlaze na internacionalno tržište. Cilj je da se u narednom periodu i naša država pridruži ovakvim platformama”, istakla je Damjanović.

Ministarka nauke je kazala da se naredni korak odnosi na definisanje nacionalne strukture koja će biti zadužena kako za upravljanje tako i za implementaciju S3 strategije.

Strategija pametne specijalizacije donosi se na period 2019-2024. Za ovaj period Strategija pametne specijalizacije će služiti kao osnova za prioritetno ulaganje u istraživanja, inovacije i razvoj. U ovom periodu planirane su investicije u vrijednosti od oko 174 miliona eura. Od ukupno planiranih finansijskih sredstava iz budžeta biće obezbijeđeno 116,5 miliona eura, dok se ulaganja iz privatnog sektora projektuju na 21,7 miliona eura. Iz EU fondova očekuju se sredstva od oko 33,5 miliona eura, a od ostalih međunarodnih organizacija i programa sredstva od oko 2,5 milona eura.


Strategiju pametne specijalizacije Crne Gore (2019-2024) možete pronaći OVDJE


MINISTARSTVO NAUKEDa li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?