Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Prijavljivanje za 92. nagradu Oskar u kategoriji Međunarodna filmska nagrada za 2019. godinu

Objavljeno: 01.08.2019. 19:50 Autor: Ministarstvo kulture
Ministarstvo kulture upućuje poziv domaćim filmskim producentima da do 6. septembra 2019. godine prijave film (igrani, dokumentarni, animirani - preko 40 minuta) za izbor crnogorskog kandidata za 92. nagradu Američke akademije filmske umjetnosti i nauke – Oskar u kategoriji Međunarodna filmska nagrada za 2019. godinu.

Pravo učešća imaju registrovani crnogorski filmski producenti, pod uslovom da je:

- film prvo javno prikazan u Crnoj Gori u periodu između 1. oktobra 2018. i 30. septembra 2019. godine, kao i da je prvi put javno prikazan u domaćem komercijalnom bioskopu (zarad profita producenta i prikazivača) sedam dana u kontinuitetu. Film koji u bilo kojoj verziji bude imao javno prikazivanje ili distribuciju u nebioskopskom kontekstu, prije prvog bioskopskog prikazivanja, neće biti prihvatljiv za učešće;

- tokom prikazivanja film reklamiran i medijski eksploatisan na uobičajen način;

- film snimljen na crnogorskom ili nekom od jezika u službenoj upotrebi u Crnoj Gori;

- producent u potpunosti podmirio sve finansijske obaveze prema autorima, ekipi i glumcima (honorari, porezi, doprinosi, itd), što se odnosi i na regulisanje autorskih prava za korišćenje muzike, inserata, …

Pored dokaza da film ispunjava prethodno navedene kriterijume, producent je dužan da dostavi i:

- izjavu da film ispunjava uslove i tehničke karakteristike propisane Specijalnim pravilima Američke akademije i Pravilima Ministarstva kulture;

- kompletan popis imena članova filmske i glumačke ekipe s podacima o njihovom državljanstvu ili mjestu stalnog prebivališta;

- kratki sinopsis filma na crnogorskom jeziku;

- biografiju, filmografiju i fotografiju reditelja;

- tri do pet reprezentativnih fotografija filma;

- bioskopski plakat filma;

- originalne članke iz novina i magazina kojima se reklamiralo prvo javno prikazivanje filma u komercijalnom bioskopu sedam dana u kontinuitetu;

- kontakt-podatke producenta.

Kompletna dokumentacija podnosi se do naznačenog datuma neposredno Arhivu Ministarstva kulture ili poštom na adresu: Ministarstvo kulture, Njegoševa ulica, 81250 Cetinje – s naznakom: Selekcionoj komisiji za nagradu Oskar.

Producent je dužan da na zahtjev Ministarstva kulture dan prije prikazivanja pred članovima Selekcione komisije, dostavi odgovarajuću kopiju prijavljenog filma. 

O izboru crnogorskog kandidata odlučivaće Selekciona komisija na osnovu Specijalnih pravila Američke akademije i Pravila Ministarstva kulture.

Ako se producent ne bude pridržavao odredbi konkursa, Specijalnih pravila Akedemije i Pravila Ministarstva, biće diskvalifikovan.

Rezultati konkursa biće javno objavljeni, pri čemu svaka država za ovu nagradu može kandidovati samo jedan film.

Ukoliko određeni film bude odabran kao crnogorski kandidat, producent tog filma je u obavezi da cjelokupni aplikacioni materijal dostavi Američkoj akademiji do utorka, 1. oktobra 2019. godine u 17 sati po lokalnom vremenu u Los Anđelesu.

Specijalna pravila Američke akademije, Pravila Ministarstva kulture, kao i Obrazac izjave producenta, možete preuzeti putem sljedećih linkova:Pravila Ministarstva kulture

Za dodatne informacije se možete obratiti Ministarstvu kulture na mejl: ilija.subotic@mku.gov.me
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?