Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Reakcija na saopštenje televizije Vijesti

Objavljeno: 04.10.2019. 19:59 Autor: mod
Ministarstvo odbrane još jednom ima obavezu da reaguje na navode televizije Vijesti oko Otvorenih dana u susret Danu vojske. Djeca, ponavljamo, u srijedu 2. oktobra na vojnom aerodromu u Golubovcima nisu bila izložena sredstvima za uništenje i ubijanje. O naoružanju, zasigurno im nismo pričali, već smo potencirali ulogu vojnika da pomaže stanovništvu i državi, što je jedna od osnovnih misija. To je bio edukativni obilazak, sa najljepšim ciljem, koji se kosi sa Vašim, što uporno dokazujete. Takođe, još jednom ističete loše namjere, podvlačeći neistinu da Vojsci Crne Gore nije važno dječije zdravlje i budućnost mladih, pominjući 90-te godine. Zato podsjećamo, biti vojnik stil je života koji nas uči posvećenosti, odgovornosti, timskom radu i istrajnosti.
 
Tu treba dodati, da komandant vazduhoplovstva VCG koji je komunicirao sa mališanima, ali i mnogi koji rade u Vojsci Crne Gore su roditelji, te da njihov poziv nije zločin i nema loš uticaj na njihovu djecu. To bi posebno trebalo da bude jasno Vašoj sagovornici koja priča o neprijateljima, napadima i odbrani, imajući u vidu činjenicu da joj snage bezbjednosti nisu strane. Tu sva priča pada u vodu, kao i upornost u malicioznim namjerama koje imaju samo jedan cilj, da podriju jedan tako častan poziv, sistem i državu Crnu Goru. 

Tome u prilog ide i činjenica da su djeca i dalje srećna zbog takvog dana koji su proveli sa vojnicima, kojima se dive, te da škole i predškolske ustanove redovno posjećuju VCG. Jedna od obaveza obrazovnog sistema je, podsjećamo, da djeca upoznaju institucije sistema i njihov rad. 
 
Zato, ponovo osuđujemo Vaš odnos i ponavljamo da nije dobro to što zloupotrebljavate djecu, kojoj su se postavljala neadekvatna pitanja i koja su kasnije bila dio konteksta koji niko ne želi. Trebalo bi da mislite o Vašem neprofesionalizmu, čije razmjere bi trebalo da zabrinu sve građane.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?