Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje za rehabilitaciju objekta škole i izgradnju sportske sale JU OŠ ”Lovćenski partizanski odred”

Objavljeno: 06.11.2019. 19:00 Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Na osnovu člana 54 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18 i 63/18), i člana 6 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje ("Službeni list Crne Gore“, br. 19/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo je Odluku o raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje za rehabilitaciju objekta škole i izgradnju sportske sale JU OŠ ”Lovćenski partizanski odred”.

Predmet Konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja za rehabilitaciju objekta škole i izgradnju sportske sale JU OŠ ”Lovćenski partizanski odred”, na urbanističkoj parceli broj 479, koju čine katastarske parcele broj 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3291/3 KO Cetinje I, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Bogdanov kraj (Zona C)“, Cetinje.

Idejnim arhitektonskim rješenjem treba definisati koncept adekvatne inovirane organizacije prostora, kojim se obuhvataju sljedeće programske cjeline i ciljevi: rehabilitacija objekta osnovne škole; izgradnja sale za fizičko vaspitanje; funkcionalno (i fizičko) povezivanje objekata škole i sale i uređenje školskog dvorišta. 

Konkurs traje od 06. novembra 2019. godine do 15. januara 2020. godine.

Prilozi:Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?