Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

J A V N I P O Z I V za prijavu učešća umjetnika mlađe generacije za MEDITERRANEA 19 Bijenale mladih umjetnika School of Waters

Objavljeno: 29.11.2019. 19:44 Autor: MKU
Ministarstvo kulture Crne Gore, kroz članstvo u organizaciji BJCEM - Bijenale mladih umjetnika Evrope i Mediterana (Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée) objavljuje

J A V N I P O Z I V


za prijavu učešća umjetnika mlađe generacije za 


MEDITERRANEA 19
Bijenale mladih umjetnika

School of Waters
Kurator: A Natural Oasis? Transnacionalni istraživački program


BJCEM, Državni sekretarijat za obrazovanje i kulturu, Kulturološki institut Republike San Marino i Univerzitet Republike San Marino, najavljuju početak MEDITERRANEA 19 Bijenala mladih umjetnika, transnacionalnog Bijenala, koje će biti održano u Republici San Marino od oktobra 2020 do februara 2021, pod nazivom School of Waters (Škola voda)

MEDITERRANEA 19School of Waters je posvećeno umjetnicima, piscima i istraživačima ispod 35 godina (rođeni nakon 1. januara 1984) koji dolaze iz konstelacije teritorija povezanih Sredozemnim morem. U ovom geopolitičkom okviru, MEDITERRANEA 19 – School of Waters nastoji promišljati razmjene i hibridizaciju, ali i ukrštene dijaspore u globalizovanom mediteranskom prostoru. Ravnomjerno raspoređeno na različitim lokacijama u San Marinu, Bijenale MEDITERRANEA 19 je uređeno od strane trećeg izdanja A Natural Oasis? Transnacionalnog programa (2018-2020): 

Senior Curators
Alessandro Castiglioni, Italija; Simone Frangi, Italija/Francuska (osnivači i direktori A Natural Oasis?);

Curatorial Board
Theodoulos Polyviou, Kipar/UK; Denise Araouzou, Kipar/Španija; Panos Giannikopoulos, Grčka; Angeliki Tzortzakaki, Grčka/Holandija; Nicolas Vamvouklis, Grčka/Italija; Giulia Gregnanin, San Marino/UK; Giulia Colletti, Italija/UK (Istraživač u A Natural Oasis? 2018-2020)

Svi učesnici MEDITERRANEA 19 – School of Waters će biti selektovani od strane kuratorskih timova kroz Javni poziv.

JAVNI POZIV I KRITERIJUMI SELEKCIJE

Javni poziv je otvoren za sve, nevezano za pol, religiju, socijalni ili politički aranžman. Nema registracionih taksi. Umjetnici koji su učestvovali na više od jednog prethodnog izdanja Bijenala nemaju pravo učešća.

PROCEDURA APLICIRANJA

Zainteresovani aplikanti trebaju poslati jedan PDF (program koji sažima materijale u jedan fajl PDF formata možete preuzeti ovdje) a potrebno je da sadrži:
• aplikacionu formu (preuzmi aplikacionu formu ovdje)
• kompletan CV
• portfolio (ažuriran 2019-te)
• izjavu
• predlog od maksimalno 400 riječi i vizuelni materijal koji odgovara kuratorskom konceptu School of Waters (može uključivati linkove do YouTube i Vimea)

Aplikacije moraju biti napisane na engleskom jeziku i dostavljene najkasnije do 26. januara 2020, do 20.00 časova po našem vremenu. Prijave dostavljene nakon isteka roka, ili napisane na nekom drugom jeziku osim engleskog neće biti uzete u obzir.


VAŽNE DODATNE INFORMACIJE

• Aplikacije mogu biti dostavljene JEDINO putem e-mejla (attachment do 25 Mb), direktno na BJCEM: application@bjcem.org

• Predmet mejla treba biti: “MED19_Name_Surname”

• Kuratorski tim je zadužen za selektovanje učesnika u skladu sa dogovorom koji su postigle sve članice asocijacije BJCEM. Za više informacija, molimo pogledajte listu zemalja koje učestvuju u projektu koja se nalazi na sajtu BJCEM

• Selektovani učesnici će biti smješteni u San Marinu za vrijeme otvaranja Bijenala - Opening Days (oktobar 22-25, 2020). Njihove putne troškove će pokriti članice BJCEM, do maksimalnog iznosa koji će biti dogovoren između članice BJCEM i samog umjetnika, dok će smještaj, u sobama koje se dijele, biti pokriven od strane zemlje domaćina Bijenala.

• BJCEM članice će se starati oko procedura prevoza i osiguranja djela, do maksimalnog iznosa koji je predmet dogovora zemlje članice i selektovanog umjetnika. Zemlja domaćin će se pobrinuti za instaliranje radova, njihovo čuvanje i monitoring prostora Bijenala. Djela će biti izložbena za vrijeme cijelog trajanja Bijenala.

• Radovi koji se izvode uživo su predviđeni za izlaganje tokom Dana otvaranja Bijenala. Zemlja domaćin će obezbijediti potpuno opremljene izlagačke prostore. 

• Molimo da obratite pažnju da nikakva novčana nagrada za učešće neće biti obezbijeđena


REZULTATI SELEKCIJE

Selekciju učesnika će uraditi kuratori Bijenala. Odluke kuratora su finalne i ne podliježu prigovoru, a biće dokumentovane u Izvještaju.

Imena selektovanih učesnika će biti objavljena na BJCEM sajtu ne kasnije od februara 2020. 

Za opšte informacije možete pisati na adresu bjcem.aisbl@gmail.com ili pozvati: +39 011 19504733
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?