Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Saopštenje: Dijalog državnih institucija i civilnog sektora

Objavljeno: 30.12.2019. 15:22 Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Okrugli sto sa nevladinim organizacijama sa sjevera Crne Gore na temu zaštite životne sredine, održan je u Mojkovcu u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Pozdravnu riječ na okruglom stolu imali su potpredsjednik opštine Mojkovac Slavenko Blažević, generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Ivana Vojinović, direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Nikola Medenica i direktor JP "Nacionalni parkovi Crne Gore" Elvir Klica.

U uvodnoj riječi, potpredsjednik opštine Mojkovac Blažević ukazao je na kompleksnost pitanja koja se odnose na Pregovaračko poglavlje 27. i izrazio spremnost za pružanje podrške u ispunjavanju obaveza u pitanjima zaštite životne sredine.

Generalna direktorica Vojinović istakla je značaj partnerskog odnosa između vladinog i civilnog sektora, neophodnost kontinuiranog dijaloga i važnost saradnje za sva buduća pitanja u ovoj oblasti.

Direktor Agencije Medenica ukazao je na novosti u okviru širenja Aarhus mreže, kao i važnost učešća nevladinog sektora u procesu donošenja odluka u pitanjima životne sredine.

Direktor JPNP Klica informisao je prisutne o aktivnostima djelovanja JPNP i izrazio spremnost za nastavak saradnje sa NVO sektorom.

Vojinović je zaključila da je sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija sa sjevera ocijenjen kao konstruktivan, gdje civilni sektor predstavlja partnere u pitanjima zaštite životne sredine, osvrćući se na obimnost i zahtjevnost Pregovaračkog poglavlja 27., intenziviranje saradnje kroz mreže Arhus centara, kao i nastavak dijaloga na slične i ostale teme u 2020. godini.

Okruglom stolu, koji je predstavljao priliku da se zajednički i iz različitih aspekata, prodiskutuje o ključnim pitanjima u oblasti životne sredine u Crnoj Gori, prisustvovali su predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore i nevladine organizacije „Breznica“ iz Pljevalja, „Sjeverna zemlja“ iz Berana i „Natura“ iz Kolašina.

Teme u fokusu Okruglog stola bile su: održivo gazdovanje zaštićenim područjima, održivo gazdovanje šumama, uticaj malih hidroelektrana na životnu sredinu, upravljanje otpadom na sjeveru i zagađenju rijeke Lim – uticaj otpadnih voda i eksploataciji šljunka, zagađenje segmenata životne sredine (vazduh, voda i zemljišta), ekološka rekonstrukcija TE u Pljevljima i toplifikacija, kao i pitanja koja se odnose na upravljanje nacionalnim parkovima i pitanje nelegalne gradnje u područjima koja imaju određeni stepen zaštite.

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?