Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Oglas za prodaju stanova na lokaciji „Rsojevica“ u Danilovgradu

Objavljeno: 17.02.2020. 20:06 Autor: Biro za odnose sa javnošću MO

Na osnovu člana 21 Pravilnika o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba zadrugara i Odluke Upravnog Odbora Stambene zadruge „Odbrana“ broj 15 od 12.02.2020.godine, Stambena zadruga objavljuje

O G L A S
za prodaju stanova na lokaciji „Rsojevica“ u Danilovgradu

Oglas se nalazi na linku: Prodaja stanova, Rsojevica DG

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?