Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Sastanak Međuresorske radne grupe za implementaciju AP za primjenu RSBUN 1325

Objavljeno: 10.03.2020. 20:01 Autor: Biro za odnose sa javnošću MO
U Ministarstvu odbrane održan je sastanak Međuresorske radne grupe za praćenje sprovođenja godišnjih aktivnosti iz Programa koji je sastavni dio Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 – Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2019-2022). 

Cilj sastanka, kojim je rukovodio generalni direktor Mihailo Volkov u svojstvu predsjednika Međuresorske radne grupe, a kojem su prisustvovali predstavnici Agencije za nacionalnu bezbjednost, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Uprave carina, Uprave za kadrove, Zajednice opština i Policijske akademije bio je razmatranje Nacrta godišnjeg izvještaja o sprovođenju Programa, pri čemu su dogovoreni dalji koraci koje je potrebno preduzeti do usvajanja ovog dokumenta od strane Vlade.

Zaključci sa sastanka odnose se i na uključivanje Zajednice opština i drugih prepoznatih institucija i agencija u narednom periodu, a u cilju efikasnije implementacije Rezolucije 1325 i preciznije definisanje predstojećih obuka na temu rodne ravnopravnosti u organizaciji Uprave za kadrove.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?