Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Obavještenje o produženju prijava za učešće na Ljetnjem vojnom kampu 2020.

Objavljeno: 18.03.2020. 15:53 Autor: Biro za odnose sa javnošću MO

MINISTARSTVO ODBRANE OBAVJEŠTAVAda je slanje prijava za učešće na Ljetnjem vojnom kampu 2020, usljed nastale situacije izazvane korona virusom, produženo do 30. maja 2020. godine. Primijenjujući mjere koje je uvela Vlada Crne Gore, prijave sa dokumentacijom se šalju isključivo elektronski, putem e-maila na budivojnik@mod.gov.me.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?