Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Posebna kreditna linija za sektor poljoprivrede i ribarstva

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?